Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - listopad 2019

Přehled výstav - listopad 2019

Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek NK ČR
23. 10. 2019 - 31. 1. 2020

Pozvánka - Fotogalerie z výstavy

Národní knihovna ČR navazuje na svoji více než stoletou tradici prezentace vzácných originálů ze svých historických knižních fondů, které má v českých zemích ze všech paměťových institucí nejrozsáhlejší. Výstava dokumentuje na vizuálně atraktivním segmentu bohatě iluminovaných modlitebních knih proces jejich vzniku i přechod k tištěné knize jako novému médiu.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin, mimo státní svátky a další uzavírky knihovny

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Výjimečné vystavení originálů modlitebních knížek v Zrcadlové kapli
22. – 23. 11. 2019

Tisková zpráva - Fotogalerie

Mimořádná dvoudenní výstava představí sedm rukopisů a jeden tisk, které jsou zmíněny na výstavě Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR. Originály budou k vidění od pátku 22. 11. do soboty 23. 11. v Zrcadlové kapli Klementina.

Zrcadlová kaple Klementina, 10.00-18.00
Vstup zdarma


Ad mandatum domini regis: z královské kanceláře a knihovny Václava IV.
24. 9. - 16. 11. 2019

Pozvánka

Výstavu k 600. výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV. připravilo 1. oddělení Národního archivu ve spolupráci s Oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Informace na bannerech doplňují faksimile listin a ukázky pečetí a rukopisů spojených s osobou Václava IV. Výstava bude přístupná od 3. do 20. září v prostorách Národního archivu (Milady Horákové 5/133, Praha 6) a uvede ji přednáška Renáty Modrákové a Jana Vojtíška (Národní archiv, 3. září ve 14 hodin). Na dobu od 24. září do 16. listopadu 2019 se výstava přesune do Národní knihovny ČR (Klementinum 190/5, Praha 1) a od 19. listopadu bude opět přístupná v Národním archivu až do 20. prosince 2019.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin, mimo státní svátky a další uzavírky knihovny

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina
12. 9. - 10. 11. 2019

Pozvánka - Tisková zpráva - Fotogalerie z vernisážeFotogalerie z výstavy

Archeologové prezentují poprvé vý­sledky svých mnohaletých výzkumů široké veřejnosti. Jejich nové objevy v mnoha směrech rozšiřují znalosti o nejstarší historii Starého Města pražského. Návštěvníci se mohou seznámit s podobou nejstaršího do­minikánského kláštera, o němž se předpokládalo, že takřka zcela zanikl při výstavbě barokní jezuitské koleje. Rekonstruován je rovněž vzhled i promě­na okolní středověké zástavby včetně dosud neznámých románských staveb. Poprvé je uvedena informace o nej­starších pohřebištích v této části města. Součástí výstavy jsou i nejzajímavější movité artefakty středověkého půvo­du, nalezené vletech 1997 až 2017. Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, vchod B2
Úterý – neděle: 10.30–18.00 hodin, mimo státní svátky a další uzavírky knihovny
Vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více osob 40 Kč/osoba; děti 6–15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.


Arnošt Paderlík 100 let
27. 11. 2019 - 25. 1. 2020

Pozvánka - Arnošt Paderlík (1919-1999) - Fotogalerie z vernisáže - Fotogalerie z výstavy

Výstava připomíná 100. výročí narození význačné osobnosti poválečné výtvarné kultury, Arnošta Paderlíka. V povědomí výtvarné obce je tento dlouholetý člen SVU Mánes a Spolku českých grafiků Hollar zapsán jako všestranný umělec, který se vedle malby a kresby zabýval i sochařstvím, keramikou, grafikou, ilustrací a příležitostně i scénografií. Výstava se soustřeďuje převážně na oblast knižní ilustrace, která je významnou a obsáhlou složkou Paderlíkovy tvorby a byla mnohokrát oceněna jak u nás tak v zahraničí.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin, mimo státní svátky a další uzavírky knihovny

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Posledních 30 let emancipace 3/3
26. 11. - 17. 12. 2019

Fotogalerie z vernisáže

Výstava je součástí oslav 220 let historie Akademie výtvarných umění a je jednou ze základních programových akcí, které provázejí tři měsíce jejich konání. Ve spojení s odkazem na historii celé instituce klade důraz na výročí 30 svobodných let od revoluce, kdy se umělci mohli emancipovat, volně vyjadřovat, umělecky projevovat a vychovávat uměním. Symbolicky je umístěna do prostor Klementina, kde AVU jako první umělecká škola v Čechách sídlila od svého založení v roce 1799. Cílem výstavního cyklu i celých oslav je představit působení AVU na společnost v době dávné i nedávné.

Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, vchod B2
Úterý – neděle: 10.30–18.00 hodin
Vstup zdarma


29.11.2019
Otevírací doba a vstupné

Výstavní prostory NK ČR
Pondělí - sobota 9:00 - 19:00
Vstupné 10 Kč, uživatelé NK zdarma

Galerie Klementinum - Výstavní sál
Vstup od Mariánského náměstí, vchod B2
Úterý - neděle 10.30 - 18 hod.
Vstupné uvedeno u jednotlivých výstav
tel.: 221663489

Exponát měsíce

2019

říjen listopad

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube