Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Noviny a časopisy

Jak najít noviny, časopisy

České a zahraniční noviny a časopisy vydané po roce 1801 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF). Nejnovější ročníky jsou dostupné přímo ve Studovně periodik (česká, zahraniční periodika a české deníky - posledních 9 let a zahraniční deníky - poslední 2 roky), předchozí ročníky je nutné objednat prostřednictvím katalogů do některé ze studoven. Od roku 1935 má NK pro oblast české (do r. 1992 československé) produkce právo povinného výtisku, tyto výtisky jsou základem Národního konzervačního fondu (NKF). Průběžně je vytvářen Fond 19.století, který obsahuje noviny a časopisy vydané v letech 1801-1900 na území Čech. Informace o zařazení periodika do Fondu 19.století jsou průběžně doplňovány do on-line katalogu - báze NKC. Tento fond je zpřístupňován pouze ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivaři. Ohrožená periodika jsou postupně digitalizována a zpřístupňována v systému Kramerius.

Noviny a časopisy vydané před rokem 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků.

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení noviny a časopisů ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledané noviny a časopisy nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

Hledání v online katalogu NK - bázi NKC/Seriály
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Seriály.

 

Hledání v naskenovaných Generálních katalozích I , II a II (katalogy jsou ukončeny r. 1995)

Hledání v Digitální knihovně - Systém Kramerius
Kramerius obsahuje vybrané starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře v digitalizované podobě.

 

22.11.2019
Lístkové katalogy (dostupné v NK)

Kat. českých a sloven. periodik č.8 
Kat. cizojazyčných periodik č.9 

 

Ověření dostupnosti na území ČR

Souborný katalog ČR
EZB
(zahraniční online periodika)
PER (periodika vydávaná v ČR)
Knihovny.cz

Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledaném periodiku v následujících zdrojích.

česká periodika
Česká národní bibliografie
Česká národní databáze ISSN
PER (periodika vydávaná v ČR)
tištěné bibliografie (dostupné v RC)

zahraniční periodika
ISSN Compact
ZDB
Noviny, časopisy nejsou v NK ...
Pokud jste hledané periodikum nenalezli ve fondu NK, můžete si  objednat kopii konkrétního článku z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.
Kontakty

tel: 221 663 + linka
Hala služeb

linka 248, e-mail: hala.os@nkp.cz
Studovna periodik
linka 291, e-mail: periodika@nkp.cz
Referenční centrum

linka 201, e-mail: reference@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube