Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Akviziční politika

Akviziční politika

Doplňování fondu NK ČR probíhá podle zásad, které jsou v knihovnách označovány jako akviziční politika.

NK ČR získává produkci vydanou na území ČR prostřednictvím povinného výtisku. Historie povinných výtisků sahá do minulosti, povinné výtisky pro tištěné knihy získávala NK ČR – tehdy Pražská universitní knihovna – již od roku 1781 (zpočátku produkce pražských tiskařů, od roku 1807 i dalších českých tiskařů). V současné době získává NK ČR povinný výtisk pro periodické a neperiodické publikace v souladu s platnou legislativou. Jeden výtisk takto získané produkce je archivován v Národním konzervačním fondu.

Akviziční politika je důležitá zejména při rozhodování o získávání dalších exemplářů českých a zahraničních publikací. Pro knihovnu je podstatné budovat své fondy konzistentně, tak aby se uživatel v jejích fondech snadno orientoval. NK ČR vystavila informaci o svých fondech na stránkách Fondy Národní knihovny ČR, kde čtenáři najdou charakteristiku fondů i informace o strategii jejich doplňování. Z materiálů bohužel vyplývá chronický nedostatek prostředků, který je dokumentován rozporem mezi strategií a skutečností. Vedle nákupu získává NK ČR publikace z darů, případně výměnou. Metoda výměny publikací je používána k pokrytí produkce v zemích s nedostatečnou distribuční sítí, případně tam, kde přináší ekonomické úspory.

NK ČR nedoplňuje pouze tištěné dokumenty a dokumenty na fyzických nosičích, v posledních letech doplňuje i e-knihy a e-časopisy, i zde vychází ze strategie doplňování fondů.

Informace o složení fondu poskytuje i Tematická mapa fondu.

 

07.11.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube