Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Katalogy a databáze Lístkové katalogy a kartotéky SLK

Lístkové katalogy, kartotéky a báze

 

Přímo v prostorách Slovanské knihovny mohou uživatelé využít řady původních, nyní již uzavřených lístkových katalogů a kartoték.


Katalogy dostupné volně

Jmenný katalog základního knihovního fondu (uzavřen rokem 1996)
Předmětový katalog (uzavřen rokem 1996)
Systematický katalog: 2 katalogy - starý uzavřen r. 1982 (není běžně dostupný), nový (budován v letech 1983-1996)
Jmenný katalog periodik
Jmenný katalog skript
Jmenný katalog separátů
Katalog Smirdinovy knihovny
Kartotéka map
Kartotéka vybraných slovanských spisovatelů (Dostojevskij, Franko, Gorkij, Puškin, Sienkiewicz, Ševčenko, Tolstoj)
Kartotéka bohemik v moskevské Pravdě z let 1918-1939

katalogy.jpg


Katalogy dostupné po dohodě s pracovníky knihovny

Generální katalog (dostupný i na mikrofiších či v naskenované podobě)
Katalog Ruského zahraničního historického archivu: knihy, časopisy, noviny (dostupný i na mikrofiších; knihy též v naskenované podobě)
Jmenný katalog ruských novin Ruského historického zahraničního archivu
Věcný katalog knih z knihovny Ruského zahraničního historického archivu
Katalog slavistických článků v zahraničních periodikách
Věcná (systematická) kartotéka Smirdinovy knihovny
Katalog světové literární produkce z oborů věd historických, jazykovědy a literární vědy
Věcné dílčí katalogy (předmětový a systematický)


Elektronické služební báze průběžně doplňované

Personální báze ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů v ČSR v meziválečných letech 20. století
Katalog duplikátního fondu (zpracováván v systému Aleph)Lukáš Babka

30.10.2012