Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Mapy a atlasy

Mapy a atlasy

Mapy vydané do roku 1800 spravuje Oddělení rukopisů a starých tisků s ojedinělými přesahy do především bohemikální produkce 19. století. Nejvýznamnější část tvoří tzv. lobkovická sbírka, uložená v oddělení 62A, obsahující především obecně zeměpisné a místopisné mapy kontinentů, zemí a krajů, plány měst, poštovní a vojenské mapy. Více viz.

Podstatná část mapových sbírek je nezpracována a uložena v Oddělení rukopisů a starých tisků, odkud je postupně předávána ke zpracování a uložení příslušným fondům.

Mapy a atlasy vydané po roce 1800 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF).

Doplňování

Fond starých map je doplňován prostřednictvím nákupu (z antikvariátu, formou aukcí nebo od soukromníků) a darů. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování fondu omezeno na skutečně významná díla bohemikálního charakteru.

Současná produkce map a atlasů je doplňována na základě povinného výtisku.

Zpřístupnění

Fond map s vročením do roku 1800 je dostupný všem registrovaným uživatelům NK ve Studovně rukopisů a starých tisků. Popisy starých map a univerzitních tezí jsou dostupné v bázi STT, resp. v databázi Manuscriptorium. Některé staré tisky jsou dostupné ve zdigitalizované podobě. Staré mapy je možné objednat prostřednictvím on-line formuláře na stránce https://retris.nkp.cz do Studovny rukopisů a starých tisků. Zdigitalizované staré mapy jsou přístupné v databázi Manuscriptorium.

Mapy vydané před rokem 1800 Oddělení rukopisů a starých tisků
Mapy a atlasy z let 1801─1900 Všeobecná studovna
Studovna vědeckých pracovníků
(objednání prostřednictvím Haly služeb, nebo ve studovnách v přízemí)
Zdigitalizované mapy do r.1800

Manuscriptorium

(volně dostupné na internetu)

24.05.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube