Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Knihy

Jak najít knihy

České a zahraniční knihy vydané po roce 1801 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF). Již od konce 18., resp. počátku 19. století  má NK pro oblast národní (domácí) produkce právo povinného výtisku, tyto výtisky jsou základem Národního konzervačního fondu (NKF). Pro potřeby půjčování českých knih mimo NK je budován Studijní fond (SF). Průběžně je vytvářen Fond 19.století, který obsahuje knihy vydané v letech 1801-1900 na území Česka (v jednotllivých případech zahraniční publikace se vztahem k  Česku (tzv. zahraniční bohemika). Informace o zařazení knihy do Fondu 19.století jsou průběžně doplňovány do on-line katalogu - báze NKC. Tento fond je zpřístupňován pouze ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař.

Knihy vydané či vzniklé do roku 1800 jsou uloženy a zpřístupňovány v Oddělení rukopisů a starých tisků.

Sledujte novinky z akvizice


Online zdroje pro hledání

Pro nalezení knih ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledané knihy nenaleznete, můžete použít klasické katalogy, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

Hledání v online katalogu NK - bázi NKC/Knihy
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Knihy.

 

Hledání v naskenovaných Generálních katalozích I a II (katalogy jsou ukončeny r. 1995)
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

Hledání v naskenovaném Katalogu české knižní produkce 19.století
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

22.11.2019
Lístkové katalogy dostupné v NK

Kat. českých a slovenských knih č.1 
Kat. cizojazyčných knih č.2 
Předmětový katalog č.4 
Předmětový katalog č.5 

Ověření dostupnosti na území ČR

Souborný katalog ČR
Knihovny.cz

Když nenaleznete ...

Ověřte si správnost údajů o hledané knize v následujících zdrojích.

Kniha není v NK ...

Pokud jste hledanou knihu nenalezli ve fondu NK, můžete si ji vypůjčit nebo objednat její kopii z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.

Chybí Vám konkrétní zahraniční publikace ve fondu NK ČR? Na základě vaší zprávy můžeme ověřit, zda je možné tuto knihu do našeho fondu doplnit.

Kontakty

Hala služeb
tel: 221 663 248
e-mail: hala.os@nkp.cz
Referenční centrum
tel: 221 663 201
e-mail: reference@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube