Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Registrovat se vzdáleně

Registrovat se vzdáleně

 

Kdo se může v NK ČR vzdáleně registrovat?

Vzdálená registrace je určená pro uživatele (fyzické osoby) starší 15 let, kteří dosud nejsou v NK ČR registrovaní, viz Pravidla vzdálené registrace čtenářů a online prodlužování platnosti registrace.


Vzdáleně se můžete v NK ČR registrovat
dvěma způsoby:


Jaké služby mají přístupné vzdáleně registrovaní uživatelé NK ČR?

Po úspěšném dokončení vzdálené registrace mohou vzdáleně registrovaní uživatelé NK ČR využívat následující služby NK ČR:

 • licencované databáze
 • díla nedostupná na trhu - tj. digitalizované knihy, noviny, časopisy, které jsou v digitálních knihovnách otevřeny pouze registrovaným uživatelům knihovny:
  • Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu (přístup přes NK ČR)
  • Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu (přístup přes MZK)
  • Digitální knihovna Akademie věd ČR
  • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
 • možnost objednat si z online katalogu NK dokumenty ke studiu a objednat si dokument z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb (do 5 požadavků)
  (před zpřístupněním objednaného dokumentu je v obou případech nutné osobně dokončit registraci v NK; vzdáleně registrovaný uživatel je zároveň povinen uhradit případné poplatky spojené s realizací objednaných meziknihovních služeb)


Může vzdáleně registrovaný uživatel využívat i další služby NK ČR?

Vzdáleně registrovaný uživatel se může stát i registrovaným uživatelem a poté využívat další služby.

V takové případě je nutné, aby při první osobní návštěvě kontaktoval pracovníky Haly služeb, splnil podmínky registrace a uhradil poplatek za vystavení čtenářského průkazu dle platného Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR. Při přechodu ze vzdálené registrace na plnou registraci není zohledněn bod 1.1.2 Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.

Platnost čtenářského průkazu bude nastavena tak, aby uživatel dokončil započaté registrační období 365 dnů.

 

 

07.11.2022
Registrační poplatek a online platba
Jak se vzdáleně registrovat

Zvolit můžete jednu z následujících možností:
Kam se obrátit

Hala služeb