Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Bádat v archivu

Bádat v archivu

Do archiválií uložených v Archivu Národní knihovny ČR lze nahlížet v badatelně archivu v Centrálním depozitáři v Hostivaři na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a badatelským řádem archivu. Návštěvu archivu je nutné předem dohodnout telefonicky či e-mailem.

07.12.2012
Kam se obrátit

Archiv NK ČR
tel.: 221 663 578
e-mail: katerina.hekrdlova@nkp.cz
nebo
tel.: 221 663 613
email: marketa.baburkova@nkp.cz

Další odkazy

archivní legislativa

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube