Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - leden 2016

Přehled výstav - leden 2016

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
18. 1. - 19. 3. 2016

Pozvánka - Fotogalerie

Výstava je výstupem ze stejnojmenného projektu, jehož řešiteli jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s Ústavem slovansko-germánských studií při Filozofi cké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je snaha o zmapování míst zatížených událostmi mezi lety 1948 - 1989. Výstava pak pomocí stojek a katalogu prezentuje některé vybádané výsledky. Podstatným smyslem instalace je ale badatelské místo, kde lze pracovat s elektronickou databází, která je hlavním výstupem projektu Národní kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Výstavní chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin
Vstup zdarma


Ve snu to ale vypadalo jinak
22. 1. - 11. 2. 2016

Pozvánka - Tisková zpráva - Fotogalerie z vernisáže

Národní knihovna ČR společně s Petrohradská kolektiv pořádají výstavu připravenou Ateliérem Intermediální tvorby I. AVU doc. MgA. Mileny Dopitové a festivalem Spectaculare. Ve specifických prostorách Křižovnické chodby v Klementinu bude představen kurátorský výběr intermediálních prací, které studenti a absolventi několika vysokých uměleckých škol vytvořili speciálně pro tento prostor (instalace, objekt, projekce, site-specific instalace).

Křižovnická chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 16.30 - 21.30 hodin
Vstup zdarma


Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
15. 12. 2015 - 14. 1. 2016

Pozvánka - Fotogalerie z výstavyFotogalerie z vernisáže

V loňském roce uplynulo 400 let od narození Carla Luraga a 250 let od úmrtí Anselma Luraga, dvou vynikajících vlašských architektů působících v Praze a v českých zemích. Patřili k rozvětvené rodině Luragů, pocházejících ze severní Itálie, a k velké rodině vlašských zedníků, kameníků, stavitelů a architektů, kteří se nesmazatelně zapsali do architektonického dědictví naší země. Výstava, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, představuje prostřednictvím putování po stavbách Carla a Anselma Luragů v jednotlivých krajích, městech a místech alespoň část jedinečného architektonického a kulturního dědictví, zachovaného do dnešních dnů.

Křižovnická chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin, kromě státních svátků a dalších uzavírek knihovny
Vstup zdarma


Síla občanské společnosti: osud Židů v Bulharsku v době holocaustu

22. 10. 2015 - 9. 1. 2016

Pozvánka - O výstavě - Fotogalerie z vernisáže - Fotogalerie z výstavy

Výstava pořádaná ve spolupráci s velvyslanectvím Bulharské republiky pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana seznamuje s osudy a záchranou bulharských Židů na pozadí historických událostí druhé světové války.

Výstavní chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin
Vstup zdarma


25.01.2016
Otevírací doba a vstupné

Výstavní prostory NK ČR
Pondělí - sobota 9:00 - 19:00
Vstup zdarma

Galerie Klementinum - Výstavní sál
Vstup od Mariánského náměstí, vchod B2
Út - ne 10:30 - 18:00 hod.
Vstupné uvedeno u jednotlivých výstav
tel.: 221663489

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube