Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - září 2018

Přehled výstav - září 2018

Sestry boromejky
180 let od příchodu boromejek do českých zemí
21. 9. - 28. 10. 2018

Pozvánka

Výstava připomíná výročí příchodu sester boromejek z Francie do českých zemí a přibližuje jejich působení, jehož prioritou je péče o sirotky, nemocné a umírající, tedy všechny potřebné bez rozdílu. Návštěvníci se mohou seznámit s jednotlivými etapami vývoje kongregace sv. Karla Boromejského a prohlédnout si unikátní exponáty, související s poutavou historii řádu i jeho bohatou činností v současnosti. Výstava je pořádána pod záštitou J. Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Úterý - neděle 10.30 – 18.00 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více osob 40 Kč/osobu; děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.


Josef Bohuslav Foerster
6. 9. - 24. 10. 2018

Pozvánka - Fotogalerie z výstavy

Národní knihovna ČR ve spolupráci se Společností Josefa Bohuslava Foerstera představuje výstavu, věnovanou významné osobnosti české hudby. Jedná se o 14 zastavení nad jednotlivými etapami skladatelova života a tvorby. Zohledněn je nejen Foersterův život a skladatelské dílo, ale i jeho pedagogický vliv, působení v cizině, soukromí i jeho společenské kontakty. Jelikož J. B. Foerster, jako celospolečensky uznávaná a respektovaná osobnost, zastával v kulturním dění Československé republiky významné postavení, lze tuto výstavu chápat i jako příspěvek ke 100. výročí jejího vzniku.
Vítaným obohacením jsou vystavené notové záznamy a také ukázky z Foersterovy bohaté korespondence, které byly pro tuto příležitost vybrány z fondu Hudebního oddělení NK ČR. Výstava je pořádána při příležitosti výročního zasedání zástupců hudebních knihoven České národní skupiny IAML, které se v tomto roce koná v Praze a její iniciátoři chtějí jejím prostřednictvím rovněž upozornit na blížící se významná výročí v roce 2019 (100 let od založení Společnosti J. B. Foerstera, 160 let od narození skladatele J. B. Foerstera, 150 let od narození pěvkyně Berty Foersterové-Lautererové).

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Podzimní Kjóto
13. 9. - 3. 11. 2018

Pozvánka

David Paroulek představuje výběr fotografií ze svých opakovaných cest do země vycházejícího slunce, jejíž kultura a tradice jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Výstava se snaží postihnout atmosféru tradičního Kjóta, zachytit jeho zasněnou, místy až melancholickou a tajemnou tvář.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, čtenáři NK ČR zdarma


Festival m3 / Art in Space
8. 6. - 30. 9. 2018

Hynek Alt: Bez názvu (věžní hodiny), 2018

Hynek Alt těží z potenciálu skrytého v drobných poruchách, posunech a odchylkách hodin, které se rodí z technických nedokonalostí – a ve společnosti zotročené stálým růstem produktivity prostřednictvím optimalizace představují mrzutost, jež by se však zároveň mohla stát klíčem k osvobození. Přesunem skutečných věžních hodin Klementina nejen do přízemí vedle veřejné studovny, ale také do 3D renderu generovaného v reálném čase dochází ke zpochybnění konceptu synchronizovaného času jako společenského konstruktu určujícího naši rovnováhu mezi životem a prací. Jeho zbytečnost a křehkost jsou dále zdůrazňovány chvilkovým, stále dokola obnovovaným obrazem.

Vstupní prostor (vchod A)
Pondělí – pátek: 9 - 19 hodin
Vstup zdarma


 


20.09.2018
Otevírací doba a vstupné

Výstavní prostory NK ČR
Pondělí - sobota 9:00 - 19:00
Vstupné 10 Kč, uživatelé NK zdarma

Galerie Klementinum - Výstavní sál
Vstup od Mariánského náměstí, vchod B2
Úterý - neděle 10.30 - 18 hod.
Vstupné uvedeno u jednotlivých výstav
tel.: 221663489

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube