Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Konference Slavistika

Konference Slavistika

 

Slovanská knihovna provozuje a spravuje mailovou informační konferenci zaměřenou na problematiku české slavistiky v nejširším možném slova smyslu.

Princip:
Principy, na nichž konference funguje, jsou naprosto jednoduché. Zašlete mail (poslat ho může dokonce i do konference nepřihlášený člověk) na adresu konference: slavistika@ekonference.nkp.cz. Texty, prosím, zasílejte bez interpunkce.
Po moderátorově odsouhlasení bude Váš příspěvek rozeslán všem přihlášeným členům konference. Souhlas moderátora má zajistit zneužití konference „Česká slavistika“ nesmyslnými maily, viry, spammem atd. Pokud budete mít zájem na dotaz odpovědět, při volbě „Odpovědět“ bude Vaše odpověď zaslána opět do konference. Můžete rovněž použít konkrétní mailové adresy tazatele.

Cíle:
1. Vzájemná informovanost odborné i širší veřejnosti o pořádaných kulturních a odborných akcích, o existenci nových zajímavých knižních časopiseckých titulů, webových stránek, různých sdružení atd. Zkrátka chce pomoci prolomení informační bariéry panující často v české odborné obci, kdy mnohdy ani zájemci v rámci jednoho města neví o zajímavých projektech konaných „za humny“.
2. Vzájemná pomoc při řešení nejrůznějších problémů spojených s danou problematikou. Slibujeme si například loajální vzájemnou pomoc s hledáním literatury, kontaktů, informací a dalších informačních zdrojů, jejichž vyhledávání často zabírá neúměrné množství času. A to v situaci, kdy by celý problém mohl být vyřešen jedním mailem.
3. Vzájemná konzultace různých problémů, otázek a sporných postojů spojených se slavistickou problematikou.
4. Navázání kontaktů mezi badateli a dalšími zájemci o nejrůznější problematiku spojenou s historií a kulturou slovanských zemí.

Předpoklady úspěšného fungování
K úspěšnému fungování konference je nezbytná ochota co největšího množství lidí přihlásit se k účasti na práci konference, vzájemně vyměňovat a sdílet informace a poznatky. Čím více lidí se do projektu zapojí a bude ochotno poskytovat informace, tím pochopitelně bude jeho existence smysluplnější.
Konference je samozřejmě přístupná i zahraničním zájemcům, nicméně probíraná témata by měla pomáhat hlavně české obci. Jednacími jazyky jsou čeština a ruština.

Jak se přihlásit do konference
Do konference „Česká slavistika“ se můžete zapojit zcela jednoduše. Navštivte úvodní stránku konference: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/slavistika a přihlaste se dle pokynů.
Pokud považujete pokyny za složité, napište na adresu, z níž vám přišla tato pozvánka: Lukas.Babka@nkp.cz Budete následně do konference přihlášeni.
Na úvodní stránku se lze dostat rovněž kliknutím na odkaz „Konference Slavistika“ na úvodní webové stránce Slovanské knihovny (http://www.nkp.cz/slk).

22.03.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube