Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Výstavy

Výstavy

Výstavní činnost patří mezi tradiční aktivity Slovanské knihovny. Pořádání výstav slouží jak k prezentaci knihovních sbírek, tak k popularizaci jednotlivých odborných témat. Výstavy často představují výsledky výzkumu českých i zahraničních badatelů, seznamují zájemce s uměleckými aktivitami specialistů ze slovanských zemí, jsou doprovodnými akcemi souběžně konaných konferencí.

Slovanská knihovna pořádá výstavy jednak přímo ve svých prostorách, kromě toho však využívá rozsáhlejších a vhodnějších výstavních prostor Národní knihovny ČR. Některé výstavy knihovna realizuje externě v partnerských institucích.


Jménem běloruského národa…
100 let od příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky do Prahy
Výstava připomíná přesun Rady Běloruské lidové republiky z litevského Kaunasu do Prahy, která se tak na další dvě desetiletí stala politickým centrem běloruské emigrace, jež udržovala naději na ustavení svobodného a demokratického Běloruska.
Pořadatelé výstavy: Běloruský institut v Praze a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna
Termín: 6. 10. - 29. 12. 2023
Plakát - Fotogalerie z vernisáže

„Jenom v Čechách jsem byla plně Běloruskou“ Larysa Henijuš (1910–1983)

Výstava představila osobnost a dílo Larysy Henijuš (1910–1983), běloruské básnířky a čelné představitelky běloruské meziválečné diaspory. Kombinací panelů a vitrín výstava přiblížila jak klíčové momenty básnířčina života, tak její literární tvorbu. Henijuš přijela do Československa v roce 1937 za svým manželem – lékařem. Během války oba působili v Běloruském svépomocném výboru, paní Larysa byla pověřena vedením archivu Rady Běloruské lidové republiky (běloruské exilové vlády). Po válce sovětské orgány zažádaly o vydání manželů. Roku 1948 bylo oběma protiprávně odebráno československé občanství a byli předáni do SSSR, kde řadu dalších let strávili v táborech gulagu. Larysa Henijuš je dodnes vzorem občanského vzdoru proti sovětské totalitě a příkladem boje za demokratickou budoucnost běloruského národa.

Pořadatelé výstavy: Osvětový spolek Skaryna a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

Termín: 12. 4. - 31. 5. 2023

Plakát - Fotogalerie z vernisáže

Larisa Henijus 158x158

Lukáš Babka

09.10.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube