Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Hudebniny

Hudebniny

Jako hudebniny označujeme dokumenty zachycující hudbu v písemné podobě, rozlišujeme přitom hudební tisky a hudební rukopisy. Sbírku hudebnin spravuje Hudební oddělení, spolu s řadou dalších písemných dokumentů souvisejících s hudbou, jako jsou knihy o hudbě, odborné muzikologické časopisy, korespondence či libreta. Některé materiály související s hudbou se nacházejí rovněž v dalších sbírkách Národní knihovny.

Sbírka hudebních tisků je soustavně budována od založení hudebního oddělení v roce 1923, kdy byly tištěné noty vyčleněny z ostatních fondů knihovny a získaly vlastní signaturu 59. Kromě soudobé produkce sbírka obsahuje také mnoho historických titulů z 19. a 18. století a ojediněle též starších, a to v celém spektru hudebních žánrů.

Rozsahem menší sbírka rukopisných hudebnin obsahuje především dokumenty z 18.–20. století a její součástí je i několik relativně samostatných celků, k nimž patří například hudební sbírka kantorského rodu Strachotů, sbírka z kůru kostela v Kolči či sbírka kantorského rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu.

Samostatným kompletem je tzv. Mozartův památník, soubor pramenných dokumentů k životu a dílu Wolfganga Amadea Mozarta, stejně jako tištěných vydání a dobových opisů jeho skladeb.

Doplňování

Hudební tisky českého původu jsou doplňovány na základě povinného výtisku. Jejich druhý exemplář je uchováván Národním konzervačním fondem. Zahraniční hudebniny byly a jsou doplňovány výběrově prostřednictvím nákupů, výměn i darů, prioritou je oblast tzv. vážné hudby a hlavní důraz leží na partiturách a novodobých kritických edicích.

Zpřístupnění

Hudebniny jsou zpřístupňovány registrovaným uživatelům NK k prezenčnímu studiu ve studovně hudebního oddělení. Tištěné hudebniny jsou evidovány v online katalogu, starší lístkový katalog hudebních tisků je dostupný také v naskenované podobě. Hudební rukopisy eviduje elektronická databáze hudebních pramenů RISM (sigla CZ-Pu), lístkový katalog hudebních rukopisů se nachází v Hudebním oddělení. Tištěné hudebniny je třeba objednávat předem prostřednictvím online katalogu, rukopisné hudebniny emailem (viz níže). Digitalizované hudebniny jsou dostupné v databázi Manuscriptorium. Důležitým elektronickým zdrojem poskytujícím informace o hudebninách, zejména o souborných vydáních a dalších edičních řadách, je Index to Printed Music.

Hudební tisky Studovna Hudebního oddělení
(záznamy v online katalogu, objednat elektronicky)
Hudební rukopisy Studovna Hudebního oddělení
(záznamy v RISM nebo lístkovém katalogu, objednat e-mailem na: oh@nkp.cz)
Hudebniny v elektronické podobě Licencovaná databáze Music Online (Classical Scores Library)

Informace o edičních řadách

Další elektronické hudební zdroje

Licencovaná databáze Index to Printed Music

Přehled licencovaných zdrojů NK (zde vpravo Oborové zdroje - hudba)

06.01.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube