Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle specializace Knihovnická literatura

Knihovnická literatura

Charakteristika

Literatuře z oblasti knihovnictví a informační vědy se věnuje Knihovna knihovnické literatury, která je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v těchto oborech. Plní v nich studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Fondy

Fond Knihovny knihovnické literatury obsahuje českou oborovou literaturu z oborů knihovnictví, informační věda, knihověda. Obsahuje knihy, časopisy, klasické i elektronické zdroje.

V určité míře lze knihovnickou literaturu najít i ve všeobecném fondu Národní knihovny a Slovanské knihovny (databáze NKC, ANL a SLK). Především noviny a univerzální časopisy příležitostně obsahující knihovnickou tématiku nejsou ve fondu Knihovny knihovnické literatury. Ten naopak obsahuje výběrově a v menší míře i literaturu z příbuzných a hraničních oborů, např. knižní trh, počítače a sítě, sociologie, psychologie apod.

Hodnocení fondu v kategoriích Konspektu

Aktuální seznam elektronických knih a dalších licencovaných zdrojů z oboru knihovnictví a informační věda je dostupný ze stránek portálu IPK. Zdroje zpřístupňuje také oborová brána KIV. Bibliografické záznamy oborových elektronických knih lze vyhledat též v databázi KKL.

Doplňování

Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru.

Zpřístupnění

Fond je dostupný všem registrovaným uživatelům NK v Knihovně knihovnické literatury (NK, 2. patro, č. dveří 239), případně též prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Zahraniční licencované oborové zdroje jsou zpřístupněny v budově NK a vzdáleným přístupem pro registrované uživatele NK. K vyhledávání lze využít také oborovou bránu KIV.

Katalogem Knihovny knihovnické literatury je databáze KKL. Obsahuje také analytické záznamy oborových článků z novin a časopisů a záznamy vybraných internetových oborových zdrojů s přístupem do plných textů.

Starší literatura před r. 1992, pokud ještě není v databázi KKL, může být hledána v naskenovaných katalozích RetrIS.

 

18.12.2018
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube