Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Články

Jak najít články

Články můžete nalézt v periodiku přímo podle konkrétní citace, podle rejstříků, které jsou u některých periodik (zvláště u odborných časopisů) publikovány průběžně nebo např. v ročních kumulacích, nebo na základě údajů z bibliografie. Bibliografie mohou být zaměřené obecně nebo na konkrétní obor či region. V současné době jsou převážně zpřístupňovány v elektronické podobě. Některé starší bibliografie jsou postupně převáděny do elektronické podoby, nicméně velké množství bibliografií (zvláště oborových) je dosud dostupné pouze v tištěné podobě nebo v lístkové kartotéce v instituci, která bibliografii zpracovává.

Online zdroje pro hledání českých článků

Pro nalezení článků ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledané články nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

Hledání v online bázi Články v českých časopisech - bázi ANL
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi ANL.


Hledání v
online bázi ANL FULL

Hledání v online bázi Anopress
Tato licencovaná databáze je dostupná v některých studovnách NK (Referenční centrum, Studovna periodik).

Hledání v online oborových článkových bibliografiích

Hledání v online regionálních článkových bibliografiích

Online zdroje pro hledání zahraničních článků

Hledání v online licencovaných článkových databázích

Tyto licencované databáze jsou dostupné ve vybraných studovnách NK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.

 


EBSCO Discovery Service (EDS) vzdálený přístupVzdálený přístup pomocí Shibboleth přístup typu host

Pro hledání zahraníčních článků můžete vyzkoušet i službu EDS, která kombinuje informace z různých databází.


22.11.2019
Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Retrospekt. bibliogr. článků 1945-1952

 

Tištěné zdroje
Články v čes. časopisech 1953-1990
oborové článkové bibliografie
regionální článkové bibliografie
Plný text článk ...
Některé databáze obsahují kromě základních údajů o článku i jejich plný text. U části článků je plný text dostupný pouze v tištěné podobě. V takovémto případě musíte nejprve zjistit, zda se konkrétní časopis nebo noviny nacházejí v NK, případně v jiné české knihovně.
Jak najít noviny, časopisy.
Plný text článku není v NK ...
Pokud časopis, ve kterém jste článek nalezli, není ve fondu NK, můžete si jeho kopii objednat z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.
Kontakty

tel: 221 663 + linka
Hala služeb

linka 248, e-mail: hala.os@nkp.cz
Referenční centrum
linka 201, e-mail: reference@nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube