Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty

Základní dokumenty

Národní knihovna České republiky (NK ČR) je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Svou činností a směřováním vychází z kulturní politiky našeho státu, působí v souladu se Zřizovací listinou resp. její změnou k 26.4.2012 a změnou k 1.7.2019 a Organizačním řádem Národní knihovny ČR. Zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní literární tvorby slovanských národů.

Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 7 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny. Ročně knihovnou projde přes půl milionu návštěvníků, včetně více než 25ti tisíc registrovaných uživatelů.

Sídlem NK ČR je bývalá jezuitská kolej Klementinum, jež je národní kulturní památkou a patří mezi nejrozsáhlejší barokní stavby na území našeho státu. 4 miliony dokumentů jsou od roku 1996 uloženy v Centrálním depozitáři v Hostivaři.

Nedostatek prostoru pro ukládání narůstajících fondů, zvyšující se nároky na kvalitu služeb a alarmující stav historických klementinských budov staví knihovnu před zásadní rozhodnutí současné doby - jak neodkladný problém optimálně vyřešit.

Základní dokumenty

Zřizovací listina NK ČR - Zřizovací listina NK ČR - změna ke dni 26. 4. 2012 - Zřizovací listina NK ČR - změna ke dni 1.7.2019

Organizační řád - Organizační struktura - Působnost útvarů

Výroční zprávy a finanční výkazy

Rada Národní knihovny ČR

Protikorupční program

Etický kodex zaměstnanců NK ČR

Etický kodex výzkumných pracovníků NK ČR

GDPR v Národní knihovně ČR

Hlavní úkoly Národní knihovny ČR na rok 2021

Koncepce stabilizace a rozvoje Národní knihovny České republiky na léta 2020-2023

Strategie rozvoje NK ČR v letech 2017-2020

Strategie rozvoje NK ČR v letech 2011-2016

Povinně zveřejňované informace (2016)

Členství NK ČR v organizacích

Národní knihovna ČR jako výzkumná organizace

NK ČR podporuje Prohlášení o zásadách globálních mezioborových digitalizačních iniciativ

04.01.2022