Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Rukopisy, inkunábule a staré tisky

Rukopisy, inkunábule a staré tisky

Rukopisy, inkunábule a staré tisky spravuje Oddělení rukopisů a starých tisků. Jádrem sbírky rukopisů Národní knihovny České republiky jsou kolejní knihovny středověké pražské univerzity, které se později staly součástí knihovny pražské klementinské koleje jezuitů. K nim přistoupilo několik rukopisů z pozdější univerzitní, tzv. nové karolinské knihovny. Tento rukopisný fond byl na konci 18. století rozšířen nejprve o knihovny zrušených českých jezuitských kolejí a také o rukopisy z knihovny Kinských. Na samém konci 18. století přibyly ještě rukopisy z českých klášterů, zrušených za Josefa II.

Národní knihovna má největší sbírku raných tisků (inkunábulí, prvotisků) na území České republiky, jež současně patří i k největším souborům ve střední Evropě. Ve své podstatné části se konstituovala již v poslední třetině 18. století, kdy k fondu klementinské jezuitské knihovny, do níž po Bílé hoře vplynuly i svazky starých kolejních knihoven pražské univerzity, byly připojeny fondy ostatních jezuitských kolejí a následně mnoha českých klášterů zrušených za vlády Josefa II. Hojně pak byla doplňována nákupy v průběhu 20. století. V několika posledních letech byla významným způsobem doplněna.

Jádro fondu starých tisků tvoří tisky z knihovny Karlovy univerzity (tzv. stará a nová karolinská knihovna) a jezuitské klementinské koleje. Toto jádro bylo vzápětí po zestátnění v r. 1777 obohaceno o množství tisků z klášterních knihoven rušených v rámci josefínských reforem. Základem roztřídění těchto fondů se stal a dodnes zůstává systém tematického uspořádání, který vytvořil počátkem 19. stol. významný klementinský knihovník Karel Rafael Ungar.

Tematicky zaměřené sbírky budují dále i specializovaná oddělení. Slovanská knihovna vlastní poměrně rozsáhlou sbírku rukopisů a starých tisků především ruské, polské a jihoslovanské provenience. Sbírku hudebních rukopisů a tisků spravuje Hudební oddělení.

Doplňování

Fond rukopisů, inkunábulí a starých tisků Oddělení rukopisů a starých tisků je doplňován prostřednictvím nákupu (z antikvariátu, formou aukcí nebo od soukromníků) a darů. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování fondu omezeno na skutečně významná díla bohemikálního charakteru.

Zpřístupnění

Fond je dostupný všem registrovaným uživatelům NK ve Studovně rukopisů a starých tisků. Popisy inkunábulí a starých tisků jsou dostupné v bázi STT. Některé rukopisy, inkunábule a staré tisky jsou dostupné na mikrofilmech nebo ve zdigitalizované podobě. Rukopisy, inkunábule a staré tisky (včetně těch na mikrofilmech) je možné objednat prostřednictvím online formuláře na stránce https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001 do Studovny rukopisů a starých tisků. Zdigitalizované rukopisy, inkunábule a staré tisky jsou přístupné v databázi Manuscriptorium.

Rukopisy (s výjimkou slovanských a hudebních) Oddělení a rukopisů a starých tisků
Inkunábule Oddělení a rukopisů a starých tisků
Rukopisy, inkunábule a staré tisky ve zdigitalizované podobě (Manuscriptorium) dostupné na počítačích ve studovnách
dostupné volně na internetu
Staré tisky (s výjimkou slovanských a hudebních) Oddělení a rukopisů a starých tisků
Rukopisy a staré tisky se slovanskou tematikou Slovanská knihovna
24.05.2016
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube