Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Knihy

Knihy

České a zahraniční knihy vydané po roce 1801 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF). Tato sbírka je u produkce vydané na území České republiky (do roku 1992 Československa) tvořena na základě práva povinného výtisku a dále nákupy a dary dokumentů domácí a zahraniční provenience. Povinný výtisk je dostupný pouze prezenčně ve studovnách Klementina.

Pro potřeby půjčování českých knih mimo Národní knihovnu je budován Studijní fond (SF). Ten je sbírkou dalších exemplářů dokumentů domácí neperiodické literatury. Je doplňován výběrově jen ze současné běžně dostupné tržní produkce a produkce vysokoškolských skript, a to se zaměřením na profilové oborové skupiny (společenské vědy, přírodní vědy, kultura, umění).

Postupně je ze sbírky UKF vyčleňován Fond 19. století, který obsahuje knihy vydané v letech 1801─1900 na území Česka. Informace o zařazení knihy do Fondu 19. století naleznete v on-line katalogu ─ báze NKC. Tento fond je zpřístupňován pouze ve Studovně Hostivař.

Vymezená část fondu tištěných dokumentů UKF se zpřístupňuje pouze ve badatelském režimu ve Studovně Hostivař.

Na základě práva povinného výtisku získává NK ČR 2 exempláře od každé vydané knihy. Jeden exemplář je k dispozici čtenářům k prezenčnímu studiu (viz UKF), druhý je základem Národního konzervačního fondu, který má přísně konzervační charakter a není běžně přístupný veřejnosti.

Knihy do roku vydání 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST). (Více viz Rukopisy, inkunábule a staré tisky)

Fondy Národní knihovny jsou postupně  digitalizovány, a to ve dvou liniích – staré, do roku vydání 1800, a dokumenty vydané od roku 1801. Novodobé fondy byly digitalizovány v rámci projektu Kramerius a jeho výsledky jsou nyní součástí Národní digitální knihovny, která obsahuje dokumenty vydané od 19. do 21. století. Část obsahu Národní digitální knihovny, tzv. díla nedostupná na trhu, je pro registrované uživatele NK ČR přístupná i dálkově. (Více viz Digitalizované sbírky)

Fondy Národní knihovny jsou postupně  digitalizovány, a to ve dvou liniích – staré, do roku vydání 1800, a dokumenty vydané od roku 1801. Novodobé fondy byly digitalizovány v rámci projektu Kramerius a jeho výsledky jsou nyní součástí Národní digitální knihovny, která obsahuje dokumenty vydané od 19. do 21. století.

 

Elektronické knihy jsou v současné době k dispozici především v licencovaných databázích (např.  ProQuest Ebook Central). (Více viz Elektronické dokumenty)

Slovanská knihovna uchovává přibližně 850 000 svazků knižních dokumentů se slavistickou tematikou.

Monografické publikace s knihovnickou tematikou jsou dostupné především v Knihovně knihovnické literatury.

Zpřístupnění

Informace o knihách UKF, SF, Fondu 19. Století a ZORu naleznete v příslušných lístkových a elektronických či naskenovaných katalozích

Knihy vydané do roku 1800 Oddělení rukopisů a starých tisků
Knihy z let 1801─1900 Studovna vědeckých pracovníků
(objednání prostřednictvím Haly služeb)
Knihy vydané po roce 1900 Studovny
Studovna vědeckých pracovníků (ZOR)
absenčně (SF, zahraniční dokumenty vydané po roce 1950, nejde-li o souborná vydání, další exempláře domácích dokumentů vydaných po roce 1950)
(objednání pomocí online katalogu, naskenovaných katalogů, lístkových katalogů v Hale služeb, anebo prostřednictvím Haly služeb)
Knihy se slovanskou tematikou Slovanská knihovna
Knihy s knihovnickou tematikou Knihovna knihovnické literatury
Elektronické knihy vybrané počítače ve studovnách a prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo NK ČR
Digitalizované knihy dostupné v Národní digitální knihovně

vybrané počítače ve studovnách;

část obsahu Národní digitální knihovny, tzv. díla nedostupná na trhu jsou dostupná pro registrované uživatele NK ČR i vzdáleně

13.07.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube