Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Knihy

Knihy

České a zahraniční knihy vydané po roce 1801 jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF). Tato sbírka je u produkce vydané na území České republiky (do roku 1992 Československa) tvořena na základě práva povinného výtisku a dále nákupy a dary dokumentů domácí a zahraniční provenience. Povinný výtisk je dostupný pouze prezenčně ve studovnách Klementina.

Pro potřeby půjčování českých knih mimo Národní knihovnu je budován Studijní fond (SF). Ten je sbírkou dalších exemplářů titulů domácí neperiodické literatury. Je doplňován výběrově jen ze současné běžně dostupné tržní produkce a produkce vysokoškolských skript, a to se zaměřením na profilové oborové skupiny (společenské vědy, přírodní vědy, kultura, umění).

Postupně je ze sbírky UKF vyčleňován Fond 19. století, který obsahuje knihy vydané v letech 1801─1900 na území Česka. Informace o zařazení knihy do Fondu 19. století jsou průběžně doplňovány do on-line katalogu ─ báze NKC. Tento fond je zpřístupňován pouze ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař.

Vymezená část fondu tištěných dokumentů UKF se zpřístupňuje pouze ve zvláštním ochranném režimu (ZOR) ve Studovně vědeckých pracovníků.

Na základě práva povinného výtisku získává NK ČR 2 exempláře od každé vydané knihy. Jeden exemplář je k dispozici čtenářům k prezenčnímu studiu (viz UKF), druhý je základem Národního konzervačního fondu, který má přísně konzervační charakter a není běžně přístupný veřejnosti.

Knihy do roku vydání 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST). (Více viz Rukopisy, inkunábule a staré tisky)

V rámci projektu Kramerius, který je součástí Národní digitální knihovny, jsou postupně digitalizovány vybrané knihy převážně z 19. století. Počet digitalizovaných dokumentů bude průběžně doplňován. (Více viz Digitalizované sbírky)

Elektronické knihy jsou v současné době k dispozici především v licencovaných databázích (ebrary, E-knihy do každé knihovny). (Více viz Elektronické dokumenty)

Slovanská knihovna uchovává přibližně 800 000 svazků knižních dokumentů se slavistickou tematikou.

Monografické publikace s knihovnickou tematikou jsou dostupné především v Knihovně knihovnické literatury.

Zpřístupnění

Informace o knihách UKF, SF, Fondu 19. Století a ZORu naleznete v příslušných lístkových a elektronických či naskenovaných katalozích

Knihy vydané do roku 1800 Oddělení rukopisů a starých tisků
Knihy z let 1801─1900 Studovna vědeckých pracovníků
(objednání prostřednictvím Haly služeb)
Knihy vydané po roce 1900 Studovny
Studovna vědeckých pracovníků (ZOR)
absenčně (SF, zahraniční dokumenty vydané po roce 1950, nejde-li o souborná vydání, další exempláře domácích dokumentů vydaných po roce 1950)
(objednání pomocí online katalogu, naskenovaných katalogů, lístkových katalogů v Hale služeb, anebo prostřednictvím Haly služeb)
Knihy se slovanskou tematikou Slovanská knihovna
Knihy s knihovnickou tematikou Knihovna knihovnické literatury
Elektronické knihy vybrané počítače ve studovnách
elektronické čtečky
Zdigitalizované knihy dostupné v systému Kramerius vybrané počítače ve studovnách
27.08.2013