Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejný zadavatel Národní knihovna České republiky uveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek v souladu s interními předpisy a aktuálním zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilu zadavatele.

Archivní profil zadavatele do 31. 12. 2015

Registr smluv

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.

03.08.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube