Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - březen 2016

Přehled výstav - březen 2016

Knihy znovu nalezené
31. 3. - 21. 5. 2016

Pozvánka - Fotogalerie z výstavy

Výstava, pořádaná na závěr stejnojmenného projektu, ukazuje historii rezervních fondů Národní knihovny ČR. Knihy se do držení knihovny dostaly po 2. světové válce, kdy bylo na území Československa zajištěno značné množství zkonfiskovaných či zavlečených knih, které původně náležely do knihoven nejrůznějších spolků, institucí či soukromých vlastníků. U vytipovaných 12.000 svazků byla provedena základní evidence a popis dokumentů, aby bylo možné je zpřístupnit odborníkům i paměťovým institucím. Paralelně probíhal také archivní a historický výzkum, zahrnující i vyjasnění právních otázek. Výstava přibližuje mnohdy spletité a zdlouhavé putování těchto knižních dokumentů.

Informace o projektu - www.knihyznovunalezene.eu a www.eeagrants.org

Výstavní chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin

Vstupné 10 Kč, uživatelé NK ČR zdarma


Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
18. 1. - 19. 3. 2016

Pozvánka - Fotogalerie

Výstava je výstupem ze stejnojmenného projektu, jehož řešiteli jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s Ústavem slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je snaha o zmapování míst zatížených událostmi mezi lety 1948 - 1989. Výstava pak pomocí stojek a katalogu prezentuje některé vybádané výsledky. Podstatným smyslem instalace je ale badatelské místo, kde lze pracovat s elektronickou databází, která je hlavním výstupem projektu Národní kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Výstavní chodba v přízemí
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin
Vstup zdarma


Blahoslavení
1. 2. - 16. 4. 2016

Pozvánka - Fotogalerie - O výstavě - Dětské centrum Paprsek

Putovní výstava fotografií klientů Dětského centra Paprsek. Přijďte nahlédnout do života dětí a mladých dospělých s těžkým kombinovaným postižením.

Hala služeb
Pondělí – sobota: 9 - 19 hodin
Vstup zdarma


31.03.2016
Otevírací doba a vstupné

Výstavní prostory NK ČR
Pondělí - sobota 9:00 - 19:00
Vstupné 10 Kč, uživatelé NK zdarma

Galerie Klementinum - Výstavní sál
Vstup od Mariánského náměstí, vchod B2
Út - ne 10:30 - 18:00 hod.
Vstupné uvedeno u jednotlivých výstav
tel.: 221663489

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube