Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Přehled licencovaných zdrojů

Přehled licencovaných databází

Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odebráno právo přístupu k licencovaným zdrojům.

Abecední přehled licencovaných databází

ab.gif - databáze obsahuje bibliografické citace, abstrakty 
ft.gif - databáze obsahuje plné texty

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W |

 

Shibboleth - databáze je dostupná i mimo NK ČR prostřednictvím systému Shibboleth, po zadání uživatelského jména a hesla je možné pracovat přímo se zvolenou bází

CD-ROM - pro práci s CD-ROM jsou vyhrazeny speciální počítače v Referenčním centru. Prostřednictvím čtenářského konta v bázi NKC je možné tyto počítače rezervovat.

 

Academic Search Ultimate ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multioborová databáze zpřístupňováná prostřednictvím rozhraní EBSCOhost
 • obsahuje více než 10 000 časopisů v plném textu, více než 9000 recenzovaných časopisů v plném textu (z toho více než 6500 bez embarga), více než 5200 titulů v plném textu indexovaných ve Web of Science či Scopusu a také další typy dokumentů od konferenčních zpráv po monografie
 • plnotextové časopisy jsou nejen v angličtině, ale i dalších jazycích
 • obsahuje také více než 77 000 videozáznamů od zpravodajské agentury Associated Press
 • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

nahoru

American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)ab.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě, Rusku a bývalém Sovětském svazu publikované v USA, v Kanadě a některých evropských zemích
 • retrospektiva od roku 1990

nahoru

Anopress ft.gif vzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • mediální databáze českého tisku, rozhlasových a televizních pořadů, internetových zdrojů a sociálních médií
 • články z českého tisku od roku 1996
 • přepisy televizních a rozhlasových pořadů od roku 1998
 • články z internetových zdrojů od roku 2000
 • mapování sociálních médií od roku 2019
 • články mohou být doplněny o náhled
 • možnost vytvořit vlastní schránku pro ukládání vybraných záznamů
 • podrobnější informace

nahoru

Nove Art Full Text ft.gif vzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • komplexní zdroj informací z uměleckých a příbuzných oborů
 • obsahuje abstrakta z více než 700 titulů (z toho více než 370 recenzovaných) s retrospektivou až k roku 1977, plné texty článků z více než 320 titulů periodik, abstrakta více než 14 000 disertačních prací, rejstřík více než 220 000 uměleckých reprodukcí
 • obsahově databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a užité umění, lidové umění, fotografii, film a architekturu

nahoru

Nove Art Index Retrospective 1929-1984 ab.gifvzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • poskytuje přístup k literatuře vztahující se k výtvarnému, dekorativnímu a užitému umění vydané v letech 1929-1984
 • obsahuje záznamy z téměř 600 titulů (většinou recenzovaných), včetně více než 25 000 recenzí

nahoru

 

ASPI (Automatizovaný systém právních informací)  ft.gif

 • databáze ASPI obsahuje:
  • Předpisy: předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
  • Judikatura: rozhodnutí národních soudů, výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů, zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, historické judikáty ze sbírek Vážného a Bohuslav
  • Literatura: výklady, komentáře, stanoviska a důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a výklady ústředních orgánů
  • Předpisy EU a judikatura ESD
  • Samospráva - Předpisy měst a obcí ČR
  • Bibliografie – modul obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů
  • Registry
  • Kalkulačka ASPI – umožňuje snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů
 • data obsažená v ASPI jsou aktualizována 1x týdně
 • ASPI je přístupné v Referenčním centru a Studovně periodik

nahoru

Biological Abstracts (1987-2012)ab.gif

 • nejdůležitější vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny
 • součástí bibliografických záznamů mohou být odkazy na plné texty v jiných licencovaných databázích
 • retrospektiva r. 1987-2012

nahoru

Business Source Ultimate ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu indexuje nejdůležitější akademické časopisy
 • databáze nabízí plné texty bezmála 3 300 časopisů a magazínů, více než 2 000 recenzovaných časopisů, a také monografií, průmyslových a tržních analýz a zpráv, profilů firem, SWOT analýz, video seminářů

nahoru

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • plnotextová databáze odborných periodik vydávaných v zemích střední a východní Evropy
 • vícejazyčná databáze pokrývá řadu oborů, včetně obchodu a ekonomiky, lékařských věd, politických věd, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury a jazykovědy,  historie nebo sociologie
 • databáze obsahuje více než 660 titulů

nahoru

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • CEEOL je elektronická knihovna a platforma na zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední a východní Evropy se zaměřením na humanitní a společenské vědy
 • obsahuje přes 600 000 článků z více než 2300 časopisů
 • zastoupené jsou i časopisy vycházející v České republice či na Slovensku
 • nabízí také e-knihy a tzv. šedou literaturu - plné texty jsou přístupné u dokumentů v režimu Open Access

nahoru

Dietrich's Index Philosophicus (1983-2009)ab.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze obsahuje přes 900 000 záznamů článků a recenzí z více než 5500 časopisů a sborníků v různých jazycích z oblasti společenských věd
 • databáze je zaměřená převážně na filosofii a dále také na  teologii, religiosní umění a vědu
 • součástí Dietrich's Index Philosophicus jsou záznamy převzaté z jiných bibliografických bází společnosti DIETRICH (IBZ- 1983-1996, IBR 1984-1996, IJBF 1983-1996)
 • retrospektiva r. 1983-2009

nahoru

eBook Collection (EBSCOhost) ft.gif

 • kolekce akademických elektronických knih v rozhraní EBSCOhost

nahoru

EBSCOab.gif ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru

EBSCO Discovery Service (EDS) ab.gif ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth přístup typu: host

 • multivyhledávač napříč elektronickými a tištěnými zdroji NK ČR
 • služba EDS představuje rychlý a jednoduchý přístup k různým fondům knihovny z jediného místa
 • EDS nabízí nejobsáhlejší index kvalitních popisných údajů, integraci různých zdrojů (plnotextových databází, katalogu knihovny, repozitářů atd.), plnotextové vyhledávání, ale také vyhledávací rozhraní upravené podle potřeb konkrétní knihovny
 • EBSCO Discovery Service NK ČR obsahuje:
 • Online katalog NK ČR - báze NKC
 • Souborný katalog ČR
 • Online katalog Slovanské knihovny - báze SLK
 • obsah vybraných předplácených elektronických databází
 • informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které NK ČR nepředplácí
 • informace z digitální knihovny Manuscriptorium

dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází

 • Research Starters - databáze Research Starters nabízí sumarizaci více než 55 000 témat, které jsou zpracovány na základě spolupráce správců licencovaného obsahu Encyclopaedia Britannica, Salem Press a EBSCO.
 • EDS nabízí i přístup typu host - rozhraní EDS je v tomto případě pro vyhledávání volně přístupné komukoliv, u záznamů z licencovaných zdrojů se zobrazují pouze základní údaje, pro přístup k podrobnějšímu záznamu nebo plnému textu je nutné se přihlásit jako registrovaný uživatel NK ČR

nahoru

Emerald ft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • elektronicky přístupné časopisy vydavatelství Emerald
 • dostupné jsou kolekce:
  • Library and Information Sciences (18 časopisů s tematikou knihovnictví a informační vědy) - dostupné plné texty z let 2008-2017
  • Information and Knowledge Management (16 časopisů mapujících oblast informačního a znalostního managementu) - dostupné plné texty z let 2009-2012
  • Emerald Management eJournals 60 (62 časopisů z oblasti managementu v různých oborech) - dostupné plné texty z let 2009-2013
 • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

nahoru

Encyclopedia of Global Change ft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel věnovaných různým jevům, které ovlivňují a mění život na Zemi
 • naleznete zde např. bližší informace k měnícím se ekosystémům, změnám klimatu, zásobování vodou a jídlem, populaci, politickým a globálním změnám, organizacím a strategiím, ale i biografie a případové studie

nahoru

The Encyclopedia of Semiotics ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • obsáhlá referenční příručka, v níž naleznete výklad pojmů z oblasti sémiotiky, teorie znaků a kulturologie
 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel připravených špičkovými odborníky z mnoha oborů
 • hesla vysvětlují klíčové koncepce, teorie, přiblíží jednotlivé teoretiky, ideové školy a dále se věnují otázkám z oblasti komunikace, poznávání a kulturní teorie

nahoru

European Views of the Americas: 1493 to 1750 ab.gif

 • bibliografická databáze pokrývající evropská díla se vztahem k Americe
 • komplexním průvodce po tištěných záznamech o Americe, které byly napsány v Evropě před rokem 1750
 • obsah vychází z autoritativní bibliografie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750“
 • obsahuje více než 32 000 hesel
 • vytvořeno ve spolupráci s John Carter Brown Library

nahoru

Gale Literature (Gale Literary Sources)ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
 • databáze nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a další doplňující informace
 • v Gale Literary Sources je možné nalézt:
  • biografické informace o více než 165 000 autorech,
  • více než 1,1 milion článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z více než 450 vědeckých periodik a literárních časopisů,
  • více než 11 000 přehledů tvorby k často studovaným tématům,
  • více než 30 000 básní, povídek a her v plném textu,
  • více než 10 000 rozhovorů,
  • více než 11 200 odkazů na klíčové webové stránky a 4000 obrazových portrétů,
  • slovník Merriam-Webster's Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury
 • součástí je i bibliografická databáze Modern Language Association International Bibliography - obsahuje více než 2 miliony záznamů z oblasti jazykovědy a literatury s retrospektivou od roku 1921
 • k dispozici je také přístup ke Scribner Writers SeriesTwayne's Authors Series
 • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

nahoru

GreenFILEab.gif ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze je tematicky zaměřena na všechny aspekty vlivu lidské činnosti na životní prostředí (globální oteplování, trvale udržitelné stavitelství, znečištění, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelná energie, recyklace atd.)
 • zpřístupňuje vědecké, vládní i obecně zájmové tituly
 • obsahuje více než 1 milion záznamů s abstrakty, u více než 14 000 záznamů je možné získat plný text

nahoru

Historical Abstracts with Full Text ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze je zaměřena na světovou historii (mimo USA a Kanady) od 15. století do současnosti
 • věnuje se mj. archeologii, antropologii či sociologii
 • indexuje více než 2300 vědeckých časopisů z oblasti historie ve více než 40 jazycích s retrospektivou až od roku 1863
 • dostupné plné texty z více než 550 časopisů a 140 monografií
 • prohledatelné citace u článků z více než 500 časopisů

nahoru

Nove Index to Printed Music (IPM) ab.gifvzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronický zdroj pro vyhledávání jednotlivých hudebních skladeb vydaných ve standardních odborných edicích
 • určeno především pro hudební vědce a studenty
 • obsahuje více než 550 000 záznamů samostatných hudebních děl v tištěných edicích
 • vyhledávání možno omezit na hudební žánry, jazyk textu a rok vydání
 • samostatná kolekce autoritních odkazů umožňuje vyhledávat názvy hudebních kolekcí či jednotlivé skladatele

nahoru

 

International Encyclopedia of Communication ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie pokrývá komunikační studia, jejich teorie, mediální a komunikační fenomény, výzkumné metody, problémy, koncepty a rozdělení do geografických oblastí, celkem obsahuje 1339 hesel
 • hesla jsou rozdělena do 29 skupin odpovídajících hlavním tématům v oblasti komunikace, každá skupina je uvedena expertem v daném oboru. Tyto skupiny zahrnují teorii a filozofii komunikace, mezilidskou komunikaci, žurnalistiku, komunikaci mezi rozdílnými kulturami a skupinami, mediální dopady, strategickou komunikaci/PR, komunikační a mediální právo, politiku, technologie a systémy ve světě.

nahoru

ISBN – DIRECTORY (CD-ROM)

 • asi 400 000 záznamů o nakladatelích z celého světa

ISSN Portalab.gif

 • přehled periodik zahrnutých v systému ISSN
 • záznamy periodik obsahují kromě názvu a zkráceného názvu periodika i další údaje, např. číslo ISSN, frekvenci vydávání, jazyk, formy vydání, údaje o vydavateli
 • přístup k databázi ISSN Portal je omezen na 2 souběžně pracující uživatele

nahoru

Journal Citation Report (JCR)   vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • souhrnná polytematická databáze zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy
 • doplněk k databázi Web of Science
 • uvádí nejčastěji vyžadovaný index - Impact factor
 • české impaktované časopisy

video návod

jcr

 

JCR IF TR

nahoru

JSTOR Music Legacy Collection ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna zaměřující se na archivování a zpřístupňování plných textů významných vědeckých časopisů
 • jednotlivé tituly jsou zpravidla obsaženy v úplné retrospektivě s výjimkou několika nejnovějších ročníků (tzv. moving wall)
 • Music Legacy Collection obsahuje více než 70 muzikologických časopisů, mimo jiné 19th Century Music, Acta musicologica, Archiv für Musikwissenschaft, Early Music, Ethnomusicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Music Association, Music & Letters, The Music Quarterly, Revue de Musicologie ad.

video návod

jstor

nahoru

Kdo je kdo v české slavistice

 • elektronická databáze českých slavistů

nahoru

Library & Information Science Source (LISS)ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze LISS obsahuje plné texty více než 500 publikací, indexuje oborové časopisy (480), elektronické knihy (30), výzkumné zprávy a konferenční materiály z oblasti knihovnictví (např. katalogizace, třídění, autorská práva, uchování knih, automatizace, elektronické zdroje....)
 • indexuje více než 2200 časopisů a obsahuje tezaurus (11 800 termínů)
 • retrospektiva od roku 1933
 • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

nahoru

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) ab.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze pokrývá oblast knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání v online zdrojích, informačního managementu apod.
 • abstrakty z více než 700 periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z konferencí
 • retrospektiva od poloviny 60. let 20. století
 • databáze je přístupná v Knihovně knihovnické literatury
 • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

nahoru

Literature online ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna více než 350 000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy od 8. století po současnost
 • databáze zahrnuje kromě plných textů literárních děl i biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje
 • obsahuje např. plné texty článku z cca 430 odborných časopisů a literární kritiky.

nahoru

MGG Online ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je významná hudební encyklopedie v němčině, nyní přístupná jako online databáze
 • MGG Online obsahuje:
  • kompletní obsah druhého vydání včetně aktualizací, dodatků a revizí
  • obsáhlé pokrytí všech oblastí hudebních studií
  • více než 19 000 článků od více než 3500 autorů z 55 zemí
 • více o databázi

nahoru

Nove MLA International Bibliography with Full Text ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze kombinuje bibliografické informace z publikací určených pro studium z oblasti jazykovědy, literatury, rétoriky, lidového umění, divadla či filmu s více než 1000 časopisů v plnotextové podobě
 • obsahuje více než 2,9 milionu podrobných bibliografických citací
 • databázi vytváří Modern Language Association (MLA)
 • databáze má mezinárodní záběr, bibliograficky pokrývá odborné publikace od začátku 20. století do současnosti z řady dokumentů od článků v časopisech, přes monografie a až po dizertace a webové stránky
 • databáze obsahuje MLA Directory of Periodicals a MLA Thesaurus

nahoru

Music Online ab.gifft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • kolekce plnotextových hudebních databází firmy Alexander Street Press je zaměřena především na etnomuzikologii, world music, vážnou hudbu a jazz
 • jednotný přístup ke všem databázím poskytuje portál Music Online, jednotlivé záznamy jsou vzájemně proodkazovány (např. nahrávka a noty)
 • specializované databáze:
  • American Music – kořeny tradiční americké písně a populární hudba před rokem 1960, obsahuje téměř 70 000 alb
  • Classical Music Library – skoro 80 000 alb vážné hudby
  • Classical Scores Library - obsahuje hudebniny (tj. notové záznamy) - partitury, texty recenzí a rukopisy hudebních děl
  • Contemporary World Music – obsahuje téměř 280 000 alb moderních nahrávek world music
  • Jazz Music Library – nejrozsáhlejší kolekce jazzových nahrávek dostupná online obsahuje více než 95 000 alb
  • Listening – multidisciplinární kolekce, analyzuje obsah cca 10 milionů nahrávek
  • Popular Music Library – populární hudba celosvětově, obsahuje přes 700 000 alb
  • Smithsonians Global Sounds for Libraries – sbírka dokumentárních nahrávek hudby i mluveného slova je virtuální encyklopedií zvukových pramenů tradiční hudby a orální historie, neocenitelný zdroj pro etnomuzikology i učitele angličtiny, obsahuje více než 3000 alb
 • tři zdroje přinášející referenční literaturu:

nahoru

Nove MyHeritage Library Edition ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • jedna z největších genealogických databází
 • významný zdroj pro objevování, uchovávání a sdílení rodinné historie
 • zpřístupňuje rozsáhlou kolekci historických záznamů, fotografií a dalších zdrojů
 • k dispozici v českém jazykovém rozhraní
 • obsahuje:
  • více než 9 miliard historických záznamů z USA, Evropy, Latinské Ameriky a dalších regionů
  • více než 3 miliardy exkluzivních rodokmenových profilů od MyHeritage a Geni,
  • stovky milionů záznamů ze Skandinávie,
  • více než 100 milionů snímků náhrobků,
  • více než 474 milionů historických fotografií
  • údaje z federálního sčítání lidu USA (1790-1940) a Sčítání lidu Spojeného království (1841-1911) včetně náhledů
  • vojenské záznamy, imigrační záznamy a seznamy cestujících
  • záznamy týkající se přidělování občanství
  • adresáře, průvodce, příručky, biografie a ročenky
  • vládní, zemské a soudní záznamy
  • poslední vůle a probační záznamy
  • přidaný licencovaný obsah včetně nekrologů Tributes, WikiTree, BillionGraves, Canadian Headstones a dalších
 • průběžné přidávání nového obsahu
 • více o databázi
 • přístup do databáze přes rozcestník databází v rozhraní EBSCOhost

nahoru

Naxos Music Library vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • sbírka nahrávek vážné hudby dostupných online
 • kromě vážné hudby obsahuje mimo jiné řadu nahrávek z oblasti jazzu, folku a world music, kolekci čínské hudby a rovněž soubor historických nahrávek
 • databáze dále zahrnuje i průvodní texty a řadu dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
 • plný přístup k databázi zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
 • další informace

video návod

naxos

nahoru

Naxos Music Library Jazz vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru

Official Document System ft.gif

 • databáze oficiálních dokumentů OSN je elektronickým archivem dokumentů publikovaných Spojenými národy
 • databáze ODS zajišťuje jednotný online přístup k plným textům oficiálních dokumentů, které byly vydány v průběhu ecotojxistence Organizace spojených národů
 • plnotextové dokumenty jsou dostupné v pdf formátu ve všech oficiálních jazycích - v angličtině, v arabštině, v čínštině, ve francouzštině, v ruštině a ve španělštině
 • dokumenty v databázi ODS jsou rozděleny do dvou souborů:
  • United Nations Documentation soustřeďuje publikace vydané od r. 1993, soubor neobsahuje dokumenty, které jsou určené k prodeji, smlouvy (ty lze nalézt v UN Treaty Collection), tisková prohlášení (vyhledatelná v Press Release nebo na webových stránkách UN News Website), informační materiály pro veřejnost a neformální publikace typu referátů a přednášek
  • United Nations Resolutions zahrnuje záznamy rezolucí vydaných hlavními orgány OSN - Valným shromážděním, Radou bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radou a Poručenskou radou od roku 1946
 • databáze je volně dostupná
 • bližší informace o databázi naleznete na stránkách NK ČR

nahoru

OmniFile Full Text Select ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multidisciplinární plnotextová článková databáze
 • obsahuje plné texty z více než 3400 publikací, z nichž je mnoho recenzovaných
 • mimo jiné obsahuje i grafický obsah a podcasty
 • oborové pokrytí: umění, vzdělávání, právo, humanitní vědy, společenské vědy a technologie
 • retrospektiva od roku 1972

nahoru

OTTOVA ENCYKLOPEDIE (CD-ROM)

 • digitální replika velkého Ottova slovníku naučného publikovaného v letech 1888-1908

nahoru

Oxford Music Online ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie Grove Music Online zpřístupněná v rámci hudební oborové brány Oxford Music Online patří k nejvýznamnějším anglicky psaným referenčním zdrojům pro hudbu a hudební vědu
 • plný přístup k databázi zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
 • další informace

nahoru

PressReader (dříve Library Press Display) ft.gif Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze novin z celého světa
 • obsahuje více než 7000 titulů ze 120 zemí ve více než 60 jazycích
 • dostupnost vydání až 90 dní zpětně v preprintové podobě
 • aktuální vydání často k dispozici před vydáním tištěné verze
 • vyhledávání napříč tituly
 • sdílení článků přes e-mail, sociální sítě či blogy

Aplikace PressReader

umožňuje stahovat aktuální vydání novin a časopisů do vašich mobilních zařízení - podrobnější informace

 

 

nahoru

Nove ProQuest Central ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multioborová databáze zahraniční literatury
 • nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění
 • obsahuje:
  • více téměř 30 000 odborných časopisů (z nich přes 22 000 s plnými texty)
  • plné texty více než 264 000 dizertačních prací a 455 000 konferenčních příspěvků a zpráv
  • miliony aktuálních tržních, průmyslových (BMI) a firemních zpráv, téměř 60 000 profilů firem (Hoover's) a zemí (EIU)
  • aktualizované profily 9100 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • 150 000 případových studií
  • přes 2000 titulů novin (včetně The Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde a The Guardian)
 • seznam titulů možno stáhnout zde

nahoru

ProQuest Ebook Central (dříve ebraryft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru


Rarebooks ft.gif - online volně dostupná databáze

 • online přístup k více než 200 historickým referenčním dílům - bibliografiím, knihovním katalogům a prodejním katalogům
 • tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.
 • návod pro vyhledávání v rozhraní Rarebooks

nahoru

Regional Business News ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Regional Business News je dílčí bází databáze Business Source Ultimate
 • databáze obsahuje denně aktualizované plné texty regionálních obchodních publikací USA a Kanady s retrospektivou do roku 1990

nahoru


Retrospektivní bibliografie (CD-ROM)

 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1901 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině, které vyšly nejen ve Velké Británii , ale i ve všech anglicky mluvících zemích
 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 1901 to 1945 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině vydaných v letech 1901-1945
 • FRENCH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca. 2,3 mil. záznamů publikací ve francouzštině
 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAPS AND ATLASES - obsahuje bibliografické záznamy cca 303 000 titulů map a atlasů vydávaných po celém světě od 15. století
 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRINTED MUSIC, MUSIC MANUSCRIPTS AND RECORDINGS - obsahuje cca 1,3 mil. bibliografických záznamů hudebních rukopisů, tištěných hudebnin a nahrávek.
 • ITALIAN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 837 000 bibliografických záznamů publikací v italštině
 • LATIN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů publikací vydaných v latině
 • RUSSIAN BIBLIOGRAPHY 16TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 900 000 bibliografických záznamů ruských a sovětských publikací, zahrnuje bibliografické záznamy o literatuře z dalších 100 zemí
 • SPANISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca 1 675 000 bibliografických záznamů o titulech ve španělštině

nahoru

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (RAFT) ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nadstavba hudební databáze RILM s plnými texty z více než 240 klíčových periodik z 50 zemí ve 40 jazycích
 • více o databázi
 • databáze je přístupná na platformě EBSCOhost

nahoru

RILM Music Encyclopedias ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • jedinečná kolekce téměř 60 klíčových encyklopedií v plném textu publikovaných od roku 1775 dosud
 • oborové pokrytí: populární hudba, opera, hudební nástroje, blues, gospel, zvukové nahrávky, skladatelky
 • jazykové pokrytí: angličtina, němčina, čeština, italština, holandština, řečtina a slovenštině
 • více o databázi
 • dostupné na platformě EBSCOhost

nahoru

RIPM: Preservation Series. European and North American Music Periodicals ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Sbírka obsahující 105 vzácných hudebních časopisů z celého světa v plném textu
 • Obsahuje publikace v 16 jazycích od poloviny 18. do 19. století

 

nahoru

RIPM Retrospective Index to Music Periodicalsab.gifvzdálený přístup: Shibboleth

 • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
 • RIPM indexuje a anotuje kompletní ročníky hudebních periodik a eviduje nejen články, ale též recenze, drobné zprávy, anonce, ilustrace či reklamu (obsahuje bezmála 1 milion záznamů)
 • databáze je přístupná přednostně ve Studovně hudebního oddělení

nahoru

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text ft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • nadstavba databáze RIPM s plnými texty z více než 200 časopisů
 • nový obsah přidáván každých šest měsíců

nahoru

RISM Online (Mezinárodní soupis hudebních pramenů)

 • projekt RISM představuje v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší dokumentaci písemných hudebních pramenů
 • v elektronické podobě v online katalogu je v současnosti dostupná série A/1, A/II a B/I (pro roky 1500-1550 a 1601-1610)
 • RISM Online je volně dostupný
 • další informace

nahoru

Russian Central Newspapers (UDB-COM) ft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • databáze společnosti Eastview zahrnuje 90 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, vydávaných v hlavních centrech Ruské federace
 • mnoho titulů dostupných exkluzivně pouze v této databázi, pro kterou byly speciálně zdigitalizovány
 • u již zaniklých titulů dostupné archivy - např. Novoje vremja, Krasnaja zvezda, Tribuna, Vremja novostej atd.

nahoru

ScienceDirectab.gifft.gif vzdálený přístup: Shibboleth

 • multioborová fulltextová databáze zpřístupňující plné texty článků z cca 2300 periodik (Freedom Collection), u nepředplacených titulů mohou být dostupné abstrakty článků
 • ScienceDirect zahrnuje oblast přírodních a společenských věd, medicíny a techniky
 • retrospektiva časopisů je obvykle od roku 1995 (digitální archiv sahá až do roku 1823)

nahoru

Slavic Humanities Index ab.gifvzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • bibliografická databáze obsahující záznamy vědeckých publikací ze zemí střední a východní Evropy (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina)
 • obsahuje více než 210 000 bibliografických citací z cca 260 periodik ve 21 jazycích
 • oborové pokrytí: historie, literatura, filozofie, lingvistika, etnologie, divadelní a filmová studia, kulturologie a religionistika
 • možno zvolit vyhledávací rozhraní v češtině
 • retrospektiva od roku 1994 (výběrově do r. 1980)
 • metadata v původní znakové sadě (např. azbuce) s podporou transliterace
 • vybrané články v plnotextové verzi
 • informace o databázi

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA (CD-ROM)

 • knihy (vydané do roku 1700, knihy 18. století, knihy 1901-1975), články ve slovenských časopisech (od r. 1978), autority

SocIndex with Full Text ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší, velmi kvalitní databáze z oblasti sociologického výzkumu - obsahuje více než 2 miliony záznamů, které jsou opatřeny předmětovými hesly zahrnujícími přes 20 000 termínů sociologického tezauru
 • indexuje více než 5500 dokumentů
 • obsahuje plné texty z více než 860 periodik s retrospektivou až od roku 1908, z více než 830 monografií či téměř 17 000 referátů z konferencí
 • v databázi jsou zahrnuté také například dizertace, obchodní zprávy či blogy

nahoru

Springer eBooks ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • přístup ke stovkám aktuálních odborných e-knih na platformě SpringerLink
 • tematické kolekce zaměřené na: biomedicínu, obchod a management, vědy o zemi a životním prostředí, inženýrství, chemii, medicínu a sociální vědy
 • e-knihy je možné vyhledávat také prostřednictvím discovery služby EDS
 • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

nahoru

SpringerLink journalsab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • přístup k více než 2000 odborných časopisů nakladatelství Springer v elektronické podobě na platformě SpringerLink
 • tematicky pokrývá oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, ekonomie a sociálních a humanitních věd
 • součástí předplatného jsou i edice Lecture Notes in Mathematics a Lecture Notes in Computer Science obsahující monografické publikace z oborů matematiky a informatiky
 • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

video návod

springer

nahoru

Web of Scienceab.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • citační databáze, které obsahují bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje
 • Web of Science obsahuje jednotlivé citační rejstříky
  • Science Citation Index Expanded (přírodní a technické vědy) - retrospektiva od r. 1945
  • Social Sciences Citation Index (společenské vědy) - retrospektiva od r. 1977
  • Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy) - retrospektiva od r. 1980

video návod

wos

 

wos TR

nahoru

World Biographical Information System Online (WBIS) vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • online rejstřík ke mikrofišové kolekci World Biographical Archive (přístup v Referenčním centru)
 • biografické archivy obsahují životopisné informace o více než 6 milionech osobností od 8. století př.n.l. až po současnost
 • databáze obsahuje také 8,5 milionů digitálních faksimilí článků z biografických příruček

video návod

wbio

nahoru

 

08.03.2024
Vzdálený přístup
CzechElib

CzechElib cz kratky

EDS - multivyhledávač


Aktualizace prohlížečů pro využívání vzdáleného přístupu

Vážení čtenáři,

z důvodu technologického upgrade služeb pro ověření uživatelů pro vzdálený přístup (Shibboleth) dojde ke změně ověřovacího protokolu na verzi TLS 1.2, kterou podporují pouze novější internetové prohlížeče.

 

Pro správnou funkci vzdáleného přístupu doporučujeme nainstalovat některý z podporovaných prohlížečů, jejichž referenční seznam naleznete zde.

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube