Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Recenzované a impaktované odborné časopisy

Recenzované a impaktované odborné časopisy

Kvalita odborných časopisů se dá posuzovat podle různých hledisek. Jedním z nich je recenzní řízení, při kterém jsou odborné články před publikováním posuzovány nezávislými odborníky (tzv. recenzované časopisy). Dalším sledovaným hlediskem může být citovanost článků vyjádřená tzv. impakt faktorem (tzv. impaktované časopisy).

České recenzované neimpaktované časopisy

Přehled recenzovaných časopisů (platný k roku 2015) v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 platí nová metodika hodnocení vědeckých výstupů, ve které už seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů nefiguruje. Hodnocení publikační činnosti vychází z obecných hledisek, která musí splňovat odborný článek (viz Definice druhů výsledků), mezi něž patří také recenzní řízení.

Impaktované časopisy

Informace o impaktovaných časopisech shromažďují citační databáze Web of Science (WoS) či Scopus. V NK ČR je dostupná hlavní báze WoS, multioborová Web of Science Core Collection, která obsahuje přes 12 000 impaktovaných časopisů z více než 250 vědních oborů. Součástí kolekce jsou citační indexy (např. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index atd.).

Prostřednictvím WoS je možné přistupovat také k citační databázi Journal Citation Reports (JCR), která nabízí přehled více než 11 000 impaktovaných časopisů z 80 zemí celého světa. Je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). JCR umožňuje prostřednictvím citačních vazeb vyhledávat nejcitovanější časopisy daných oborů. Záznamy obsahují kromě celkového počtu citací či impakt faktoru řadu dalších parametrů (např. Immediacy Index, Cited Half-life či Citing Half-life). Přehledy jsou zpracovávány pro jednotlivé roky.

České impaktované časopisy

V JCR Social Science Edition (SSCI) i v JCR Science Edition (SCIE) lze pomocí filtrů vyhledat mj. soupis impaktovaných časopisů vycházejících v České republice.

Dostupnost časopisů v NK ČR

Tištěné verze časopisů jsou k dispozici ve Studovně periodik NK ČR. Dostupnost jednotlivých čísel prověřte v elektronickém katalogu - bázi NKC. Pokud má titul také elektronickou verzi, je tato informace uvedena u záznamu.

Databáze Web of Science a Journal Citation Reports jsou dostupné na počítačích ve studovnách NK ČR i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Databáze Scopus v NK ČR dostupná není. Volně k dispozici je seznam titulů. Přístup k této databázi nabízí např. Knihovna Akademie věd ČR či Národní technická knihovna.

Ludmila Štěpánková

11.04.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube