Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby World Biographical Archives

World Biographical Archives

World Biographical Archives, které jsou v RC zpřístupněn od března 2001, byly získány v rámci projektu Referenční centrum Národní knihovny ČR - brána do světa informací. Tento čtyřletý projekt je financován z prostředků MŠMT - program LI2000, Informační zdroje pro výzkum a vývoj.

World Biographical Archives představují významný zdroj informací, a to jak z hlediska zahrnutého časového období, kompletnosti shromážděných biografických údajů a pokrytého území.

Pro komfortní přístup k World Biographical Archives, které jsou uloženy na mikrofiších, byla v rámci projektu zakoupena čtečka mikrofiší s možností tisku Canon MicroPrinter 60. Uživatelé tak již nejsou nuceni si nalezené biografické údaje pracně opisovat, ale mohou si je přímo v Referenčním centru vytisknout - Ceník.

Přehled biografických archivů

V biografických archivech je možné nalézt osobnosti všech povolání a hodností, např.:

 • rytíři, šlechtici, příslušníci královských rodů
 • alchymisté, řemeslníci a výtvarní umělci, spisovatelé, herci, hudebníci a skladatelé
 • průmyslníci, obchodníci, knihkupci, vydavatelé
 • vědci, filozofové, duchovní, lékaři, lékárníci, veterináři, právníci, studenti, učitelé, zemědělci, lesníci, vojáci, policisté, politici, místní úředníci
 • námořníci, cestovatelé, kolonisté a emigranti, zločinci

V rámci biografických archivů lze tak získat přístup k biografiím přibližně 5 milionů osob převzatých z přibližně 8500 zdrojů.

Charakteristika použitých pramenů:
Mnoho starších textů, zvláště ze 17. a 18.století představuje unikátní zdroje.

 • biografické slovníky
 • příručky
 • historická literatura
 • paměti
 • almanachy, kalendáře
 • noviny (kde byly použitelné)


Způsob zpracování biografií:
U jednotlivých biografií (biografických článků) je zachována jejich grafická podoba, seřazeny jsou abecedně podle jmen osobností. U jedné osoby může být uvedeno více biografií z různých zdrojů. Všechny dodatky jsou zahrnuty pod biografii, k níž se vztahují, stejně tak jako všechny pravopisné a další varianty jména. Chronologické uspořádání biografií umožňuje ujasnit si, jak se biografické údaje vyvíjely. Každá biografie obsahuje informace o zdroji, ze kterého byla převzata.

Rejstříky:
V současné době jsou v Referenčním centru zpřístupněny:

U každé osoby uvedeno jméno, jeho varianty a pseudonymy (řazeny abecedně), datum narození a úmrtí, povolání, ve zkratce jsou uvedeny názvy děl, z nichž byly biografie dané osoby převzaty, číslo mikrofiše a okénka na dané mikrofiši.

nahoru


ROZDĚLENÍ BIOGRAFICKÝCH ARCHIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KONTINENTŮ:
Jednoduše a jednoznačně rozdělit biografické archivy tímto způsobem bohužel není možné. V některých "evropských" biografických archivech jsou totiž např. obsaženy i biografie osobností se vztahem k zámořským koloniím daných zemí. Mnohé archivy nejsou přesně omezeny na jeden stát a spíše se zaměřují na více zemí, které spojuje jazyk, politická či geografická blízkost. Z těchto důvodu proto je rozdělení biografických archivů spíše pouze orientační.

Bez přesného geografického určení
Jewish Biographical Archive

Afrika
African Biographical Archive/Archives Biographiques Archives
Biographical Archive of the Classical World

Evropa
Archives Biograhiques Françaises I+II
Archivio Biografico Italiano I+II+III
Archivio Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica I+II+III
Baltic Biographical Archive
Biografisch Archif van de Benelux/Archives Biografiques des Pays du Bénelux
Biographical Archive of the Classical World
British Biographical Archive I+II
Český biografický archiv a Slovenský biografický archív
Deutsches Biographisches Archiv I+II
Greek Biographical Archive
Hungarian Biographical Archive
Polskie Archiwum Biograficzne
Russian Biographical Archive
Scandinavian Biographical Archive
South-East European Biographical Archive
Turkish Biographical Archive

Asie
Arab-Islamic Biographical Archive
Biographical Archive of the Classical World
Chinese Biographical Archive
Indian Biographical Archive
Japanese Biographical Archive
South-East Asian Biographical Archive
Turkish Biographical Archive

Severní a Jižní Amerika
American Biographical Archive I+II
Archivio Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica I+II+III

Oceánie
Australasian Biographical Archive


Jana Huňová

04.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube