Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Přehled licencovaných zdrojů ProQuest Ebook Central - Academic Complete

ProQuest Ebook Central - Academic Complete

ProQuest Ebook Central - logo


přímý a vzdálený přístup

 

Národní knihovna ČR od ledna 2010 zpřístupňuje multioborovou plnotextovou elektronickou knihovnu ProQuest Ebook Central - Academic Complete (dříve ebrary Academic Complete) obsahuje více než 131 000 titulů ze 11 klíčových oblastí aktuální zahraniční akademické literatury, která je nezbytná pro vysokoškolské studium, vědu a výzkum. Mezi vědní obory patří zejména:

 • historie a politologie
 • ekonomika a management
 • lingvistika a literární věda
 • právo a mezinárodní vztahy
 • přírodní vědy
 • psychologie
 • náboženství a filosofie
 • sociologie a antropologie

Databáze obsahuje publikace světových akademických nakladatelství, v první řadě amerických a britských univerzit (Yale University Press, University of California Press, Oxford University Press, Cambridge University Press, Manchester University Press apod.), ale i jiných renomovaných nakladatelů vědecké literatury (Brill Academic Publisher, Greenwood Press, John Benjamins Publishing, Kluwer Academic Publishing, Springer a další). Počet publikací obsažených v databázi ProQuest Ebook Central se neustále zvyšuje, i v rámci jednoho subskripčního období, tj. momentálně až do konce roku 2018.

Licenční podmínky zabezpečují:

 • vzdálený přístup pro všechny registrované uživatele knihovny (více v Referenčním centru nebo na stránce věnované vzdálenému přístupu k licencovaným zdrojům) ,
 • neomezený počet souběžně pracujících uživatelů,
 • jednoduché rozhraní,
 • přehledné vyhledávání,
 • prohlížení podle předmětových kategorií,
 • vyhledávání ve více elektronických publikacích najednou,
 • tisk a kopírování podle pravidel „fair use“, odpovídající standardnímu využívání plnotextových databází, zpravidla je možné během jednoho přihlášení vytisknout ucelenou kapitolu v závislosti na rozsahu publikace
 • záznamy většiny titulů z ebrary  jsou integrovány do elektronického katalogu knihovny
 • od listopadu 2011 je možné z ebrary většinu e-knih vypůjčit na zařízení podporující Adobe Digital Editions, případně uložit část textu v rozsahu 40 stran ve formátu PDF

ProQuest Ebook Central je zpřístupňována díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro-střednictvím programu INFOZ, v jehož rámci knihovna řeší projekt VZ09006 Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace do konce roku 2015. Pro léta 2016 až 2018 bude pořizována v rámci projektu LR1308 za podpory MŠMT.  V rámci tohoto projektu jsou dále v knihovně, případně v dalších českých knihovnách zpřístupněny databáze EBSCO, OmniFile Full Text Select Edition, včetně specializovaných zdrojů pro knihovnictví a informační vědu, hudbu a hudební vědu a slavistiku. Projekt podporuje rovněž služby center mezinárodních meziknihovních služeb v Národní knihovně ČR, v Národní technické knihovně a v Knihovně Akademie věd ČR. Mimo Prahu v Moravské zemské knihovně v Brně a ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Pod názvem ProQuest Ebook Central je databáze zpřístupňovaná od 21. 12. 2016. K tomuto dni došlo k migraci z původní platformy ebrary na novou platformu.

Hanuš Hemola

03.08.2017
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube