Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Prezenční výpůjční služby

Prezenční výpůjční služby

Půjčování z knihovního fondu je základní službou poskytovanou uživatelům. Knihovna poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby pouze registrovaným uživatelům. Podmínky registrace naleznete v Knihovním řádu či v příručce Jak to tady chodí.

Prezenční výpůjční služby (pouze v budově NK ČR) jsou poskytovány:

 • do studoven z fondů uložených ve skladištích
 • ve studovnách z příručních knihoven ve volném výběru a z příručních fondů
 • v Referenčním centru prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

Lhůta blokování knihovních jednotek pro výpůjčky ve studovnách:

 • u knihovních jednotek objednávaných ze skladiště zpravidla 1 týden, lhůty blokování mohou být individuálně upraveny v řádech jednotlivých studoven NK ČR
 • blokování knihovní jednotky je možné opakovaně prodloužit, pokud od vyřízení objednávky ještě neuplynulo 30 dní a knihovní jednotka není žádána jiným registrovaným uživatelem
 • vezměte, prosím, v úvahu, že údaje v elektronickém katalogu o knihovní jednotce právě umístěné ve studovně jsou technické povahy a že vlastní blokování se provádí v průběhu výpůjčního procesu ve studovnách

Poplatky:

 • prezenční výpůjční služby a vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány bezplatně
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsou účtovány dle Ceníku

Objednávání pro prezenční výpůjčky je možné prostřednictvím:

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním Národní knihovny ČR a studijním a konzervačním charakterem knihovních fondů. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna na základě ustanovení Knihovního řádu, případně řádů jednotlivých studoven a ostatních pravidel.

Dokumenty dostupné v příručních knihovnách jednotlivých studoven není nutné objednávat. Bližší informace o objednávání dokumentů naleznete v malém průvodci Jak to tady chodí.

Další informace o výpůjčních službách naleznete i v průvodci Jak to tady chodí a příručce Co a jak?.

Detailní informace o způsobu objednávání publikací z různých částí fondu a době jejich expedice jsou uvedeny v tomto přehledu.

Jana Huňová

24.05.2016