Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce Přednášky, besedy, akce 2016

Přednášky, besedy, akce 2016

Prosinec

Vánoční jarmark v Klementinu
7. prosince 2016, 10-16 hod., hlavní nádvoří Klementina / Zrcadlová kaple

Pozvánka
- Tisková zpráva - Fotogalerie
Hlavní nádvoří Klementina opět po roce ožije vánoční atmosférou a nabídne inspiraci i nejrůznější rukodělné výrobky — šperky, látkové hračky, parafínové svíčky, glycerinová mýdla, knihařské výrobky, batikované šátky, patchwork, vánoční dekorace a mnohé další. Část výtěžku bude věnována nadačnímu fondu Klíček na provoz dětského hospice. Jarmark pořádá Národní knihovna ČR a Klub tvořivých knihovníků SKIP. V rámci jarmarku, od 10 do 16 h. bude pro veřejnost otevřena Zrcadlová kaple, vstup zdarma.

Mezi řádky: Dialog tance a hudby
8. prosince 2016 v 18 hod., bývalá spojovací chodba, 1. patro, vchod B
Lenka Kniha Bartůňková – současný tanec, Michal Turek - cello
V předvánočním čase vystoupí Lenka Kniha Bartůňková, choreografka, tanečnice a profesorka současného tance. Na cello jí bude doprovázet Michal Turek, zpěvák, instrumentalista a alternativní hudebník. “Zásadní je pro mne vycházet z osobního pohybového materiálu, který je úzce propojen s emocemi.” říká L. Bartůňková.
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Listopad

Mezinárodní konference Klementinum a jezuitská věda
9. - 10. listopadu 2016, Národní knihovna ČR - Klementinum
U příležitosti čtyřstého výročí udělení privilegia císařem Matyášem druhé pražské univerzitě v Klementinské koleji (Universitas Ferdinandea 27. srpna 1616) a třístého výročí narození Josepha Steplinga (29. června 1716) uspořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy ve dnech 9. – 10. listopadu 2016 odbornou konferenci s názvem Klementinum a jezuitská věda.
Více zde >>

Projekt Klementinum 190
15. listopadu 2016 v 19 hod., Zasedací sál, 1. patro, vchod B - vstup volný
Tóny Bábelu malbou (Zuzana Michlerová- filmová a operní hudba, Vladimír Kiseljov – videoprojekce)
V první části večera zazní filmová hudba za vizuálního doprovodu krátkých dokumentárních filmů, následovat bude závěrečná část z opery Bábel v instrumentální podobě. V kombinaci s orchestrálním demo snímkem vytvořeným Zuzanou Michlerovou zazní živě zpěv a housle (Monika Sommerová a Ondřej Novák). Hudbu z opery Bábel doprovodí video malíře a libretisty opery Vladimíra Kiseljova.
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Říjen

Projekt Klementinum 190
13., 14. a 15. října 2016 od 18:30 do cca 19 hod., hlavní nádvoří Klementina - vstup volný

Tomáš Janypka - Obratník klauna
Srdečně zveme na další akci pilotního cyklu Klementinum 190 – živé umění v Národní knihovně. Bude jím vystoupení Tomáše Janypky, které se ponese v duchu pohybového divadla. Na hlavním nádvoří Klementina nám dá nahlédnout do disciplíny současného klaunství a představit jej v pro něj typicky minimalistickém aranžmá.
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Doprovodný program k výstavě "Arménské knižní umění v průběhu staletí" - Pozvánka
Zasedací sál, od 19 hod., 1. patro budovy B2 Národní knihovny, vstup z Mariánského náměstí. Vstup volný.

13. října          Sv. Řehoř z Nareku: „Andělský učitel“ – učitel všeobecné církve
17. října          „Ti, kdo pili z toků Ducha a pěli melodické zpěvy hymnů“: Arménská církevní hudba
18. října Genocida Arménů a vyvražďování Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914-1923

Signal festival světla v Národní knihovně
13. – 16. 10. 2016, 19-24 hod., chodba 1. patro budovy B2 Národní knihovny, vstup z Mariánského náměstí. Vstup volný.

Během čtyř večerů se chodba naproti Galerii Klementinum v Národní knihovně v Praze promění pod taktovkou audiovizuálního umělce Davida Vrbíka v laserovou spektakulární strunu. Co si pod tímto pojmem představit? Jde o unikátní aparát na pomezí hudebního nástroje a uměleckého objektu. Prostor chodby obejme paprsek světla, který se díky nejnovější technologii bude chovat jako skutečná struna v hudebním nástroji: rozechvěním vytváří zvuk, který pak přirozeně doznívá.

Září

Pod znakom katalogov i materialov k…V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg
22. září 2016 od 18.00 hod., zasedací sál NK ČR (vchod A, 2. patro)
Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg. (Praha – Sankt-Petěrburg, 2016) Prezentaci knihy Marie Magidové pořádá Slovanská knihovna, Informačně-kulturní centrum „Ruskaja emigracija“ (Sankt-Petěrburg), vydavatelství „Symposium“ (Sankt-Petěrburg). Prezentace proběhne v ruštině, tlumočení není zajištěno.

Tradice českých, československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy
14. září 2016 od 9.30 hod., zasedací sál NK ČR (vchod A, 2. patro)
Tradice českých, československých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy. (Na počest doc. PhDr. Václava Vebera, CSc. 31. srpna 1931 – 24. května 2016) Mezinárodní vědeckou konferenci pořádá Výzkumné centrum dějin východní Evropy Historického ústavu AV ČR a Slovanská knihovna.

Projekt Klementinum 190
12. září 2016 v 19 hod., Révové nádvoří Klementina - vstup volný

Cermaque: Písně od srdce
Jakub Čermák (1986) je básník a písničkář, písničkář a básník. Sám tomu říká heavy soul. Je synem Jaroslava Waneka, člena kapely Už jsme doma. Věnuje se také natáčení hudebních videoklipů (pro Květy, Zrní nebo Hentai Corporation).
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Srpen

Projekt Klementinum 190
25. 8. 2016 v 19 hod., Révové nádvoří Klementina, vstup volný

Adam Borzič a Magdaléna Šipka: V uchu pne se strom, zvěř vychází ze záře

Básnický večer orfického zaříkávání, čarování a svádění s hudebním a tanečním doprovodem v podání básníka a publicisty Adama Borziče (*1978) a básnířky, teoložky a publicistky Magdalény Šipky (*1990).
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Červenec

Projekt Klementinum 190
akce zrušena, náhradní termín bude upřesněn
Révové nádvoří Klementina, vstup volný

Balada pro Klementinum: Dialog tance a hudby

V pořadu se představí Lenka Kniha Bartůňková, choreografka, tanečnice a profesorka současného tance, za hudebního doprovodu Michala Turka, zpěváka, instrumentalisty a alternativního hudebníka. "Zásadní je pro mne vycházet z osobního pohybového materiálu, který je úzce propojen s emocemi.” říká L. Bartůňková
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Červen

Koncert OSTRAK MODE and Petr Randula - Pocta k 300. výročí narození Josepha Steplinga
29. 6. 2016 od 19 hod., Zrcadlová kaple Klementina
Hudební sdělení obou protagonistů je spojeno s alternativní brněnskou scénou a computer art. Na vystoupení k výročí Josepha Steplinga vybrali oba protagonisté své skladby ambientní povahy, a z oblasti elektronické hudby. Společně zahrají skladbu Myšlení stroje, patřící spíše do současné vážné hudby, která reaguje na současný civilizační fenomém, vztah člověka a technologií. Uchováváme si vlastní identitu, nebo už technologie jsou silnější než lidský intelekt?
Pozvánka

Česká literatura v Číně: Jak čtou Číňané Švejka?
23. 6. 2016, 16-18 hod., 1. patro budovy B2, vstup z Mariánského náměstí
Přednáška Ma Jüana (*1953), čínského spisovatele a literárního teoretika, o vnímání Švejka čínskou společností zazní v čínštině a bude konsekutivně tlumočená do češtiny. Dobrý voják Švejk Jaroslava Haška patří k těm dílům, která mají v Číně stabilní popularitu. Haškův Švejk patří k nejpopulárnějším českým knihám už od dob, kdy byl v druhé polovině 20. století součástí školních osnov.
Pozvánka - Tisková zpráva - Fotogalerie

Slovanská knihovna zve:
1. 6. 2016 od 17 hodin, zasedací sál Národní knihovny ČR (Klementinum, hlavní vchod, výtah „Sever“, druhé patro)

představení unikátní třísvazkové edice Korespondence T. G. Masaryk – Slované (Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2015 a 2016). Okolnosti vzniku a obsah knih přiblíží Vratislav Doubek, Ladislav Hladký a Jiří Křesťan.
Pozvánka

Slovanská knihovna zve:
7. 6. 2016 od 17 hodin, zasedací sál Národní knihovny ČR (Klementinum, hlavní vchod, výtah „Sever“, druhé patro)
přednášku „Ukrajins'ka hospodars'ka akademija v Podebradach“ (Ukrajinská hospodářská akademie v Poděbradech), kterou v ukrajinštině přednesou badatelé Roman Kovaľ a Viktor Morenec (Historický klub „Cholodnyj Jar“). Přednášející představí také publikační slovníkový projekt „Poděbradský pluk armády Ukrajinské lidové republiky“. Tlumočení není zajištěno.
Pozvánka

Projekt Klementinum 190
7. 6. 2016 v 19 hod. - vstup volný

Petr Váša / Fyzické básnictví

Základní myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazyka, osobního a univerzálního zároveň, originálně propojeného s tradicí. Na počátku to vypadalo jako hlasově-pohybová „animace“ textů v češtině, pak jako akční poezie vytvářená z trosek češtiny, latiny, světových jazyků a umělé řeči, pak jako „ozvučená pantomima“ s náznaky slov a bezprostřední reagování na zvuky a situaci v terénu („řeč světa“).
Hlavními inspiracemi fyzického básnictví jsou kromě každodenního života také dějiny různých uměleckých oborů, religionistika, psychologie a biologie. Jeho úplným prvopočátkem byly příležitostné žertovné recitace básně Lokomotivám se motají kola, hlasové a pohybové parodie na ruský futurismus, kterými Petr Váša bavil své publikum od roku 1985.
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>

Květen

Projekt Klementinum 190
3. 5. 2016 v 19 hodin - (vchod B2, 1. patro) - vstup volný

František Kowolowski / Fragmenty teritorií

Performance bude tématizovat otázku transpozice textových, vizuálních a zvukových forem v jeden autonomní celek. Textová část bude odkazovat na problematiku tázání se po lidské pravdivosti a idejích a existenčních obsahů (Platon, truizmy, hesla). Hudební - zvuková složka bude reagovat na video performance s industriálním objektem. Jednotlivé složky se propojí improvizací jednotlivých aktérů v otevřenou strukturu slov, zvuků, performance a předmětů v jeden efemérní celek. Vystoupí: Pavel Pohořelský: industriální nástroj, Dalibor Maňas: preparovaná kytara, Jaroslav Škvarna: kytara, František Kowolowski a Kristína Kašparová: performance.
O projektu "Klementinum 190 - živé umění v Národní knihovně" více zde >>
Fotogalerie >>

Slovanská knihovna zve:
10. 5. 2016, od 17 hodin - Vzdělávací centrum Národní knihovny ČR, (vchod A, 1. patro)
Ozvěny současné literatury Bosny a Hercegoviny v České republice
Literární večer u příležitosti vydání českého překladu románu Věčník Nedžada Ibrišimoviće. Pod záštitou J. E. Danky Savić, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v České republice, pořádá Slovanská knihovna, Nakladatelství Malvern a Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v ČR.

Národní knihovna ČR zve na:
12. – 15. května 2016 • Výstaviště Praha – Holešovice
22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Národní knihovna ČR již tradičně přivítá návštěvníky ve svém stánku č. P610 v pravém křídle Průmyslového paláce, kde bude možné získat informace o knihovně a jejích aktivitách. K zakoupení zde budou jak publikace vydané knihovnou, tak i propagační předměty.

Slovanská knihovna zve:
16. 5. 2016, od 16 hodin - Galerie Klementinum (vchod B2)
Slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka pro rok 2016
Pořádá Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice. Nositeli pro letošní rok budou odborník na tematiku působení československých legií v Rusku v letech 1914–1920 Edmund Orián a překladatel a básník Václav Daněk.

Březen

Slovanská knihovna zve:
10. 3. 2016, od 17 hodin - Zasedací sál Národní knihovny ČR, (vchod A, výtah „Sever“, 2. patro).
Události a vzpomínky Semena Nikolajeva
Besedu s Dmitrijem Pliseckým a představení knihy vzpomínek S. Nikolajeva „Vospominanija“ pořádá Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice.

Slovanská knihovna zve:
15. 3. 2016, od 18 hodin - Zasedací sál Národní knihovny ČR, (vchod A, výtah „Sever“, 2. patro).
Moji doslidžennja istoriji ta sučasnosti ukrajins´koji movy: dorobok ostannich rokiv (Moje vědecké úvahy nad dějinami a současnosti ukrajinštiny: práce posledních let)
Přednáška předsedy Mezinárodní asociace ukrajinistů prof. Michaela Mosera (Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien). Pořádá Slovanská knihovna. Přednáška bude pronesena v ukrajinštině. Tlumočení není zajištěno. Více informací na zde.


Archiv akcí 2015
Archiv akcí 2014
Archiv akcí 2013

19.03.2019
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube