Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla pro poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) ve studovnách NK ČR

Pravidla pro poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) ve studovnách NK ČR

  1. Ve studovnách Národní knihovny ČR je pro její uživatele k dispozici služba bezdrátového připojení k Internetu (dále jen „Wi-Fi“).
  2. Na tuto službu není právní nárok a Národní knihovna ČR neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
  3. Národní knihovna ČR není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
  4. Národní knihovna ČR neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení.
  5. Pro využívání služby Wi-Fi platí Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR, zvláště jeho ustanovení o tom, že „Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami“.
  6. V prostorách pro uživatele v celém Klementinu je registrovaným uživatelům k dispozici síť NK-Simple; tato síť není v komunikaci s veřejnou sítí kryptograficky zabezpečena. Přístup do ní za hranici obecných informačních stránek Národní knihovny ČR vyžaduje autentizaci prostřednictvím ID a hesla obdobně přístupu do uživatelského konta. Svým přihlášením do sítě NK-simple registrovaný uživatel prokazuje své oprávnění využívat služby Národní knihovny ČR smluvně určené pouze pro registrované uživatele.
  7. Ve studovnách je k dispozici otevřená síť s označením "STUDOVNA".

Karolína Košťálová

22.06.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube