Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Podmínky online prodloužení / obnovení platnosti registrace

Podmínky online prodloužení / obnovení platnosti registrace

Příloha č. 5 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

  1. Online prodloužení platnosti registrace (dále též „Online prodloužení) NK ČR umožňuje pouze registrovaným uživatelům, kteří mají vůči NK ČR vypořádány veškeré závazky a uhradí poplatek za prodloužení registrace. Online obnovení platnosti registrace NK ČR umožňuje pouze dříve registrovaným uživatelům, kteří mají vůči NK ČR vypořádány veškeré závazky a uhradí poplatek za obnovení registrace. Online obnovení registrace probíhá za dále stanovených podmínek, které jsou shodné jako podmínky pro Online prodloužení.
  2. Online prodloužení platnosti registrace NK ČR není možné v případě, že uživatel uplatňuje některou ze slev (viz Ceník, příloha č. 7 Knihovního řádu). V těchto případech lze o prodloužení zažádat individuálně e-mailem (uvedeným v čtenářském kontě) na hala.os@nkp.cz nebo jej provést osobně v Hale služeb. Online prodloužení registrace není možné v případech, kdy uživatel dokládá povolení k pobytu nebo usazenost v ČR. Platnost takových dokladů je často kratší než platnost registrace. V těchto případech je proto možné platnost registrace prodloužit pouze osobně v Hale služeb.
  3. Informace, zda registrovaný uživatel může svou registraci v NK ČR prodloužit online, uživatel nalezne ve svém čtenářském kontě (část Čtenář). Uživatelům s platnou registrací se tato informace zobrazuje po dobu 30 dnů před koncem platnosti jejich registrace. Pokud platnost registrace již vypršela, informace o možnosti Online prodloužení se zobrazuje po dobu 2 let (730 dnů) od ukončení posledního registračního období.
  4. Při každém přihlášení do čtenářského konta vždy probíhá nové ověření, zda je možné uživateli nabídnout Online prodloužení registrace, a to v závislosti na podmínkách uvedených v bodech 1 a 2 a časových lhůtách uvedených v bodě 3.
  5. Úhradu poplatku za Online prodloužení registrace je možné provést výhradně platební kartou online a pouze z odkazu uvedeného ve čtenářském kontě registrovaného uživatele. Výše poplatku na 1 rok (365 dnů) se řídí platným Ceníkem. Po přijetí platby je registrovanému uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě a potvrzení o Online prodloužení registrace v NK ČR.
  6. Uživatelé, kteří si prodloužili registraci v NK ČR na základě online platby, při první fyzické návštěvě v NK ČR nepředkládají svůj doklad totožnosti k jeho opětovnému ověření. Dle Knihovního řádu (část čtvrtá, bod 5) zůstává zachována povinnost bezodkladně NK ČR oznámit každou změnu v údajích, které NK ČR v registračním formuláři požaduje jako povinné.
  7. Pokud není v této příloze uvedeno jinak, postupuje se dle Knihovního řádu.
26.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube