Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení PR a marketingu

telefon: 221 663 212
fax:
e-mail: monika.chundelova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení PR a marketingu
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Monika Chundelová

Oddělení PR a marketingu
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Komplexně zabezpečuje marketingové a PR aktivity NK vč. interní komunikace. Zabezpečuje a schvaluje veškeré kulturní aktivity, odborné diskuse, semináře apod. v prostorách NK a organizačně se na nich podílí. Odpovídá za grafickou i obsahovou náplň internetových stránek NK (včetně jazykových verzí). Zabezpečuje prohlídky historických prostor pro hosty NK a exkurze pro školy. Vytváří a spravuje systém sponzoringu a donátorství. Zajišťuje tvorbu propagačních materiálů NK. Spravuje archiv fotodokumentace. Schvaluje a zajišťuje pronájmy prostor NK, fotografování a filmování. Smluvně ošetřuje poskytnutí rozmnoženiny díla a práv k jejímu užití, výpůjčky dokumentů z novodobých fondů a NKF mimo NK. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku.

Monika Chundelová

10.01.2022