Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Sbírka periodik Slovanské knihovny

Sbírka periodik Slovanské knihovny

Sanktpeterburgskije vedomosti z roku 1751

Od svého vzniku usilovala Slovanská knihovna o to, aby ve své sbírce shromáždila pokud možno všechny zásadní slavistické časopisy a aby každý slovanský národ byl zastoupen svými důležitějšími časopisy společensko-politickými, historickými, jazykovědnými, literárněvědnými, národopisnými, národohospodářskými a rovněž deníky hlavních politických směrů. V knihovně jsou k dispozici uživatelům mj. kompletní nebo téměř kompletní řady mnoha stovek časopisů včetně takových, pro které je charakteristická dlouhá životnost.

Jako příklad ruských periodik lze uvést Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija (1834–1917), Sovremennik (1836–1866), Otečestvennyje zapiski (1839–1884), Russkij archiv (1863–1915), Vestnik Jevropy (1866–1917), Russkaja starina (1870–1917), Istoričeskij vestnik (1880–1917), Etnografičeskoje obozrenije (1889–1916), Živaja starina (1890–1916) aj., na něž navazují časopisy sovětského období.

Mezi časopisy v ukrajinském oddělení vynikají zvláště Kijevskaja starina (1882–1906) a Literaturno-naukovyj vistnyk (1898–1932).

Mezi srbskými periodiky zasluhují pozornost především Letopis Matice srpske (1825–dosud), Glasnik Društva srpske slovesnosti (1847–1892), Prosvetni glasnik (1880–1938), Srpski književni glasnik (1901–1914, 1920–1939), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1921– dosud).

Z chorvatských časopisů stojí za zmínku zejména Danica ilirska (1835–1863), Vijenac (1869–1900), Savremenik Društva hrvatskih književnika (1906–1931).

Ze slovinské sbírky je nutné upozornit na tituly Kmetijske in rokodelske novice (1844–1902), Slovenija (1848–1950), Popotnik (1880–1939), Ljubljanski zvon (1881–1941), Dom in svet (1888–1941) atd.

Lužickosrbské oddělení je reprezentováno časopisy Lausitzisches Magazin (1768–1789), Neues Lausitzisches Magazin (1821–1939) a Časopis Maćicy Serbskeje (1848–1937).

Bezmála v úplnosti se v knihovně nachází polský Kwartalnik Historyczny (1887– dosud). Mezi dalšími polskými periodiky je třeba vyzdvihnout například měsíčník Biblioteka Warszawska (1841–1868), všeslovanský časopis Dennica – Jutrzenka (1842–1843), hlavní tiskový orgán haličských konzervativců Przegląd Polski (1870–1914) a další.

Důležitý je též komplet slovenského časopisu Slovenské pohlʼady (1881– dosud).

Z novin mají nemalou historickou cenu zvláště značně torzovité Sanktpeterburgskije vedomosti (1751–1842) a Moskovskije vedomosti (1812–1829) a naopak v relativně uceleném stavu se nacházející krakovský deník Czas (1848–1939).

Ve sbírce periodik 20. století jsou klíčové zejména tituly shromážděné původně Ruským zahraničním historickým archivem. Mimořádně bohatě jsou zde zastoupena periodika vztahující se zejména k těmto obdobím a tématům: 1) ruské revoluční hnutí konce 19. a počátku 20. století; 2) období ruské revoluce roku 1917; 3) období občanské války v Rusku v letech 1917–1920; 4) časopisecká a novinová produkce ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném období (tato sbírka je od roku 2007 zapsána do seznamu světového kulturního písemného dědictví „Paměť světa“ organizace UNESCO); 5) periodika vydávaná v průběhu druhé světové války na sovětských územích okupovaných hitlerovským Německem. 

Lukáš Babka

10.09.2014
Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny
(dílčí báze Seriály – Periodika)


Elektronický katalog Slovanské knihovny
(dílčí báze Elektronické časopisy)


Elektronický katalog Slovanské knihovny
(báze SLK)

 


 

Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu Slovanské knihovny (katalog uzavřen v roce 1996)

Online zdroje pro hledání zahraničních článků

Licencované databáze jsou dostupné ve vybraných studovnách NK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu


EBSCO Discovery Service (EDS) vzdálený přístupVzdálený přístup pomocí Shibboleth typu host

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube