Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Slovanská knihovna

Slovanská knihovna

 

Slovanská knihovna je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky. Systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje fond světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní tvorby slovanských národů. Poskytuje knihovnické a informační služby o politickém, ekonomickém a kulturním životě slovanských národů, jejich vzájemných vztazích a vztazích k jiným národům v minulosti a současnosti. Zpracovává a rediguje odborné bibliografie a publikace ve svém oboru. Spolupracuje s českými a zahraničními knihovnami a odbornými pracovišti své specializace, spolu s nimi organizuje odborné semináře a konference. Pořádá kulturní akce k propagaci svých fondů. Z rozhodnutí Mezinárodního komitétu slavistů plní funkci centra pro evidenci a zpracování materiálů, vztahujících se k mezinárodním sjezdům slavistů.  

studovna - volný výběr knih půjčovna studovna půjčovna

Rychlé hledání v online katalogu Slovanské knihovny - bázi SLK
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi SLK.

 

Lukáš Babka

31.03.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube