Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2018

Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2018

Národnostní menšiny v Republice Srbské
Beseda na základě nedávno vydané knihy Náboženské objekty národnostních menšin Republiky Srbské [Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj - Religious Buildings of National Minorities in the Republic of Srpska].
spolupořadatel: AIS, Banja Luka
termín: 12. 3. 2018

Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho slovanští současníci
Mezinárodní odborné sympózium konané u příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele a dramatika, čelného představitele slovinské moderny, Ivana Cankara (1876–1918).
spolupořadatelé: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, koná se pod záštitou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze
termín: 22.–23. 11. 2018
Program

Lukáš Babka

04.01.2019