Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování

telefon: 221 663 532
fax:
e-mail: Lenka.Nemravova@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Lenka Nemravová
zástupce: Monika Přibylová
Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Provádí výběr a přípravu knihovních dokumentů pro digitalizaci, kontroluje fyzický stav dokumentů a stav katalogizačního zpracování, prověřuje vybrané dokumenty z hlediska duplicit. Provádí některá základní zjištění a na jejich základě rozhoduje o dalším zpracování. Provádí výpůjčky dokumentů v systému ALEPH a evidenci vybraných dokumentů v systému Registr digitalizace. Vytváří základní soubory dat pro další zpracování. Při své činnosti se řídí schválenými standardy a doporučeními. V oblasti své působnosti navrhuje metodiky, systémové změny, standardy a zajišťuje metodickou a poradenskou činnost. Podílí se na fungování Národní digitální knihovny a realizaci dalších národních i evropských projektů, podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.
Lenka.Nemravová

 

10.01.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube