Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu

telefon: 221 663 106
fax:
e-mail: pavel.smolek@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí oddělení: Bc. Pavel Smolek
zástupce: Mgr. Miroslav Horský

Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Spravuje UKF, SF a další dílčí fondy, a podílí se na jejich organizaci. Pečuje o jejich účelné a bezpečné uložení, provádí kontrolní činnost v této oblasti a předkládá návrhy na opatření příslušným útvarům. Zpřístupňuje UKF zejména tím, že zabezpečuje expedici z fondů, zakládání vrácených svazků a nových přírůstků, spolupracuje při jejich adjustaci a organizuje přesuny fondů. Podílí se na ukládání údajů o poškozených a reformátovaných titulech do OPAC a na průzkumech stavu fondů a jejich drobných opravách. Provádí základní pořádkové revize v jednotlivých signaturách.

Pavel Smolek

10.01.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube