Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení správy Národního konzervačního fondu

telefon: 221 663 535
fax:
e-mail: josef.ludvicek@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Oddělení správy Národního konzervačního fondu
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí oddělení: Josef Ludvíček
zástupce: František Rezek

Oddělení správy Národního konzervačního fondu
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Buduje, ochraňuje, trvale uchovává a předepsaným způsobem zpřístupňuje NKF, tj. archivní fond tuzemských a zahraničních bohemikálních dokumentů tištěných i netištěných (včetně periodické literatury). Je výstupním pracovištěm linky zpracování pro NKF, provádí signování, adjustaci, výběr publikací do vazby a buduje a spravuje místní katalogy a kartotéky. Podílí se na provádění kontroly úplnosti průchodu přírůstků linkami zpracování a výsledky předává příslušným oddělením. Navrhuje zařazení jednotlivých dokumentů i souborů dokumentů do NKF. Poskytuje bibliograficko-informační, konzultační a poradenské služby v oblasti bohemikální literatury 20. a 21. století. Postupně převádí do automatizované báze dat údaje o knihovních jednotkách uložených v NKF. Zajišťuje provoz specializované studovny konzervačních fondů. Spolupracuje na projektech zaměřených na digitalizaci, ochranu a mapování knihovních fondů.

Josef Ludvíček

10.01.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube