Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Z historie knihovny Průmyslová výstava v Klementinu v roce 1791

Průmyslová výstava v Klementinu v roce 1791

Počátek tradice průmyslových výstav hledejme v Klementinu ...

V roce 1790, po smrti svého bratra Josefa II., se vlády v Habsburské monarchii ujal Leopold II. V následujícím roce se nechal v Praze korunovat českým králem. Do Prahy se už na konci srpna 1791 vrátily z Vídně svatováclavské korunovační klenoty. Samotná korunovace se konala 6. září v katedrále sv. Víta.

Korunovační slavnosti trvaly několik týdnů. K význačným událostem, o nichž se tehdy psalo v novinách, patřila i výstava českých průmyslových výrobků v Klementinu, nazvaná tehdy Produkten- und Fabrikenkabinet. Konala se v letním refektáři bývalé jezuitské koleje (dnešní Všeobecné studovně) na přelomu srpna a září. Císař a císařovna s doprovodem ji navštívili 14. září. Dobový tisk zmiňuje, že Veličenstva setrvala na výstavě déle nežli předešlý den na slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk, a bez známek nudy.

Co tak zaujalo Leopolda II. a jeho manželku? Své výrobky představilo 150 vystavovatelů, kteří byli rozděleni podle druhů zboží do 49 oddělení. K vidění byly např. vzorky textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla, ukázky prací pražských zlatníků, slavné nakléřovské knoflíky a krajky. K výstavě byl později vydán i katalog.

Mimořádné zásluhy o uskutečnění výstavy měli nejvyšší purkrabí Království českého Jindřich František hrabě Rottenhan a komerční rada Josef Antonín Schreyer. Ti dva věděli, že je čím se chlubit: „Pokud se dovedností Čechů týče, dospěli za čtvrt století tak daleko, že mnoha svými výrobky opatřují nejen dědičné země, nýbrž mohou i s cizinci na zahraničních trzích soutěžiti.“

Cílem výstavy v Klementinu r. 1791 bylo nejen ukázat rozvoj českých manufaktur a vysokou úroveň jejich výroby, ale též „odlišit kupecký trh a příležitostný „bazar“ od výstavy“, která má „seznámit s výrobky lidské práce a výtvory umění a ukázat, které druhy zboží a výrobků vynikají a které jsou nedostatečné.“

Ač výstava v Klementinu v roce 1791 nebyla zřejmě tou první, neboť již roku 1754 byl pro Marii Terezii uspořádán ve Veltrusích „velký trh tovarů Království českého“, přispěla k založení tradice průmyslových výstav u nás i v Evropě. V roce 1891 si ji Praha připomněla slavnou Jubilejní zemskou výstavou. V roce dvoustého výročí se na pražském Výstavišti konala Všeobecná československá výstava.

Online prezentace >>

Hana Vajnerová

18.08.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube