Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Z historie knihovny PhDr. Anna Zbořilová

PhDr. Anna Zbořilová

Anna Zbořilová se narodila 16. února 1907 v Přelouči jako dcera zvěrolékaře Aloise Zbořila a jeho manželky Marie, rozené Novákové. Annina sestra Marie byla o rok starší. Dětství a rané mládí prožila Anna v Pardubicích, kde absolvovala obecnou školu a nižší gymnázium. Vyšší gymnázium vystudovala v Praze, kam se po smrti otce obě dcery s matkou přestěhovaly.
Pěvecky a hudebně nadaná Anna se stala posluchačkou pěveckého oddělení Státní konzervatoře ve třídě Egona Fukse. Zároveň s pěveckým studiem se věnovala hudební vědě u prof. Zdeňka Nejedlého a doc. J. Huttera a estetice u prof. O. Zicha na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zabývala se oblastí pěveckých slovníkových hesel a úzce spolupracovala s prof. Graciánem Černušákem na novém Československém hudebním slovníku. Po absolutoriu konzervatoře v roce 1930 se věnovala historiografické práci o pražských pěveckých školách, která  tvořila základ její disertační práce "Pražské pěvecké školy 19. stol." Promovala v roce 1932, složila státní zkoušku ze zpěvu a jako doktorka filozofie se v roce 1933 stala pracovnicí hudebního oddělení tehdejší Veřejné a univerzitní knihovny. Současně se zapsala do knihovnického dvouletého kursu při filozofické fakultě, vedeného dr. Z. Tobolkou, jehož absolvování bylo tehdy pro pracovníky vědeckých knihoven povinné.

Dr. Marie Svobodová-Herrmannová, která byla Anninou spolupracovnicí v knihovně, na svou tehdejší kolegyni vzpomínala takto: "Patřila jsem tenkrát mezi její spolupracovníky a mám neustále v paměti tichou, pilnou, přepečlivou dívku, která bez ohledu na pracovní dobu zůstávala vždy dlouho u svého pracovního stolu. Její vědecká a knihovnická práce byla přerušena ve věku 35 let zrůdným nacistickým zásahem heydrichiády. Úctyhodná rukopisná hudebně-vědecká práce naprosto nevinné dívky byla gestapem zničena. Anna Zbořilová byla dne 18. června 1942 zadržena a odvlečena gestapem a dne 20. června 1942 zastřelena. Její účast na vytvoření pěveckých hesel v Československém hudebním slovníku (Praha, SHV 1963) je značná a u spolupracovníků a přátel zůstává v paměti Dr. Zbořilová jako interpretka písní, v nichž projevovala citlivé pochopení pro širokou oblast této hudební tvorby i pro metodické problémy pěvecké výuky."[1]

Anna Zbořilová publikovala v časopise Hudba a škola, podílela se pravděpodobně i na Pazdírkově hudebním slovníku naučném, kde ale v seznamu zkratek autorů není uvedena. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost zničilo gestapo.

Důvod zatčení Anny Zbořilové se zatím zjistit nepodařilo, v období tzv. druhé heydrichiády k tomu stačilo skutečně málo. Společně s Annou Zbořilovou byli na střelnici v Kobylisích dne  20. června 1942 v 18.45 hod. popraveni: 
Ing. dr. K. Drbal, K. Fousek, Jaroslav Kalina, Jos. Košal, Ivan Kukla, Jos. Lecjaký, Arnošt Motyčka, Jos. Palička, (vrchní ředitel) dr. Ivan Pour,  Barbora Provazníková, (odborový přednosta) Karel Racek, Marie Racková, Lad. Síba,  Walter Stein, Rud. Svata, Vratislav Syrový, (vrchní odborový rada) Eduard Jos. Šrom, a ing. Jindřich Žilka.

Mezi výše uvedenými osobami se podařilo identifikovat Anninu matku Marii, rozenou Novákovou, která se po smrti manžela Aloise Zbořila znovu provdala za ministerského radu Karla Racka, který byl téhož dne rovněž popraven. Annina sestra Marie i její manžel JUDr. Josef Kramář válku přežili.

19.06.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube