Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě

Nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě

Takzvaná Velislavova bible (sign. XXIII.C.124) vznikla okolo roku 1340 v některé z pražských malířských dílen. Je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě; po ztrátě 12 listů dnes obsahuje 747 zčásti kolorovaných perokreseb, které jsou dílem dvou umělců. Tyto ilustrace, opatřené vysvětlujícími biblickými verši či jen jmény a označeními figur a výjevů, nepostihují celý text bible, ale pouze starozákonní knihy Genesis, Exodus, Daniel, Knihu soudců (zde jen Samsonovu historii) a Judit, cyklus o Antikristovi, christologický cyklus, Apokalypsu a Skutky apoštolské, kodex pak uzavírá cyklus o sv. Václavovi a sv. Ludmile se čtyřmi výjevy ze života sv. Klementa. Na poslední stránce klečí před sv. Kateřinou, patronkou filozofů a teologů, objednavatel rukopisu, pražský kanovník Velislav, notář a poté protonotář v královské kanceláři Jana Lucemburského a Karla IV. Teprve novější bádání si v knize povšimlo dalšího vyobrazení, na němž se klečící muž, zřejmě opět Velislav, a jeho manželka utíkají pod ochranu Panny Marie (kanovníci, kteří měli jen akolytské svěcení, mohli uzavírat manželství). Další majitele ani osudy Velislavovy bible neznáme, zachycujeme ji až v roce 1725, kdy byla uložena v knihovně křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě pražském. Později vzácný rukopis získal profesor právnické fakulty a někdejší rektor Karlovy univerzity, Michael Schuster (+ 1834) a z jeho pozůstalosti přešel do malostranské palácové knihovny rodu Lobkoviců.

Velislavovu bibli si můžete prolistovat v digitální knihovně Manuscriptorium >>


velislavova-bible1.jpg

Velislavova bible, Ezau přináší otci pokrm, Ezau se chystá zabít Jákoba, Jákob prchá k Lábanovi, Jákobův sen.
Z fondu NK ČR. Foto: Ivan Král


velislavova-bible2.jpg

Velislavova bible, Zavraždění sv. Václava, Pohřeb sv. Václava, Velislav klečící před sv. Kateřinou.
Z fondu NK ČR. Foto: Ivan Král

 

27.09.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube