Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Nejstarší kodexy a zlomky z našeho kulturního okruhu

Nejstarší kodexy a zlomky z našeho kulturního okruhu

Ačkoliv základ pro klementinskou knihovnu byl položen až ve 14. století, jsou zde uloženy staré rukopisy a zlomky. Patrně nikoliv náhodou pocházejí z Bavorska, odkud přišla do Čech první křesťanská misie. Nejstarším textem z našeho (latinského) kulturního okruhu je zlomek Žaltáře (sign. III F 22), který vznikl v bavorském Řezně na konci 8. století. Byl vyňat z jiného rukopisu klementinské knihovny, tzv. Homiliáře opatovického (sign. III F 6). Patrně o málo mladší je zlomek Evangelia sv. Lukáše napsaný ve skriptoriu kláštera Mondsee v pasovské diecézi na přelomu 8. a 9. století (sign. VI D 24). Zachované části jsou psané téměř výhradně unciálou (ostatní zde zmiňované texty jsou psané ranou karolinou). Další části původního rukopisu se dochovaly v Mnichově. Zatímco u zlomku Žaltáře, který se dostal do vazby Homiliáře opatovického už ve 12. století, můžeme předpokládat užití původního rukopisu v Čechách už v dávné době, u úplně dochovaných nejstarších rukopisů takovou jistotu nemáme. Rukopis sign. III E 30 obsahující dílo připisované dříve sv. Janu Zlatoústému Opus imperfectum in Matthaeum, jehož převážnou část napsal ve druhé či třetí třetině 9. století dobře známý svatojimramský písař z okolí biskupa Baturicha spolu s dalším písařem, který z Řezna nepocházel (přímo v rukopise jsou doloženy korektury snad i od biskupa Baturicha – fol. 93r), je v Čechách doložen až v 15. století, kdy jej vlastnili Petr z Počátek a později volený arcibiskup Jan Rokycana (dílo, které rukopis obsahuje, bylo u husitů populární). Ve vztahu k baturichovské skupině rukopisů je patrně Poenitentionale (sign. Teplá MS. b 9), jež vzniklo v téže době v Bavorsku. Dalším velmi starým rukopisem, který ale určitě nemá bohemikální původ (pochází z kláštera v porýnském Weissenau), je palimpsest v rukopise sign. XXIII F 127: původní text s lekcionářem je kladen do 8.–9. století.


zlomek-zaltare.jpg

Zlomek Žaltáře
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král


zlomek-evangelia.jpg

Zlomek Evangelia sv. Lukáše
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král


zlomek-poenitentionale.jpg

Poenitentionale
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král

26.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube