Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Nejstarší grafika

Nejstarší grafika

Ještě dříve, než Gutenberg objevil novou technologii výroby knih, tiskly se jednotlivé dřevořezové obrázky. Dřevořez je nejstarší grafickou technikou. Do dřevěné desky se vyřezal zrcadlově převrácený obrázek tak, aby jeho linie zůstaly vyvýšené. Zbylá místa se za pomoci dlátek a nožů znížila. Na takto vzniklý štoček se potom nanesla barva a ručně či pomocí dřevěného tříče se provedl otisk na papír. Nejstarší dřevořezy pocházejí z počátku 15. století. Zobrazovaly hlavně náboženské motivy a pro svou výrobní nenáročnost byly dosti populární. Patrně nejstarší dřevořez chovaný na našem území je vlepen na vnitřní stranu přední desky rukopisného misálu (Františkáni Český Krumlov, Ms. 117, dlouhodobě deponováno v Národní knihovně ČR). Vysoce kvalitní dřevořez s Ukřižováním navazuje na tradici krásného slohu a vznikl okolo roku 1420. Jeho bližší lokalizace je obtížná; může pocházet z jižního Německa či z českých zemí. Lineárně provedená řezba je lehce červeně a hnědě kolorovaná.


nejstarsi-grafika.jpg

Dřevořez s Ukřižováním vlepený do rukopisného misálu, okolo 1420.
Františkáni Český Krumlov, dlouhodobě deponováno ve fondu NK ČR, Foto: Ivan Král

26.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube