Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Nejskandálnější rukopis

Nejskandálnější rukopis

Bohuslai Balbini De regni Bohemiae felici quondam, nunc calamitoso statu ac praecipue Bohemicae seu Slavicae linguae in Bohemia authoritatae ... tractatio

Bohuslav Balbín (1621-1688) se jako historik, básník a dramatik, teoretik literatury, dramatu a rétoriky se svým obsáhlým dílem proslavil daleko za hranicemi. Jeho nejslavnější traktát je psán latinsky s dlouhým názvem, který by bylo možno přeložit jako "O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu království Českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského .... rozprava krátká ale pravdivá" (rukopis sign. XI.A.12). Jedná se o polemiku, v níž zapáleně obžaloval tehdejší vládce, že země je po všech stránkách rozvrácena a rozdána cizincům, kteří ji zbídačují a potlačují její svébytnost, ničí starobylé národní instituce i starodávný jazyk, utiskují chudé a bezbranné. Text traktátu zakončil naléhavou modlitbou ke svatému Václavovi, psanou česky a s použitím slov z památné Písně svatováclavské. Bylo to natolik odvážné dílo, že se vůbec nepokusil je vydat tiskem, dokonce neměl ani odvahu si vlastnoručně psaný rukopis ponechat u sebe a předal je do úschovy svému příteli, Tomáši Pešinovi z Čechorodu. Nakolik byly Balbínovy obavy oprávněné, dokládá skandál, který vypukl o sto let později (1775), když tento spis publikoval další český historik, František Martin Pelcl. Dílo vydal tiskem pod změněným latinským názvem, který v českém překladu zní: Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého. Pro své dobově aktuální souvislosti byla kniha považována za podvrh soudobého autora, který se jen schovává za jméno dávno zemřelého spisovatele. Distribuce knihy byla zakázána a zbylé výtisky urychleně stahovány z prodeje. Při následném vyšetřování posloužil Pelclovi původní Balbínův autograf díla jako důkaz, že skutečně byl jen jeho editorem. Ke slovu také přišli zkušení znalci písma, kteří na základě rozboru našeho rukopisu prokázali Pelclovu nevinu.


nejskandalnejsi-rukopis.jpg

Bohuslav Balbín: De regni Bohemiae felici quondam, nunc calamitoso statu ac praecipue Bohemicae seu Slavicae linguae in Bohemia authoritatae ... tractatio, autograf B. Albína
Z fondu NK ČR. Foto: Ivan Král

26.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube