Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ První mozartovské muzeum na světě

První mozartovské muzeum na světě

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) navštívil Klementinum poprvé 13. ledna 1787 a pak ještě několikrát. Během jedné jeho návštěvy mu prý studenti zdejšího generálního semináře zahráli jeho symfonii a Mozart se odvděčil vlastní produkcí, o níž se zmiňuje v zápise do Mozartova památníčku tehdejší rektor semináře Josef František Hurdálek.

Skladatelova obliba u Pražanů byla tak veliká, že z výtěžku ze dvou veřejných koncertů a dalších dobrovolných příspěvků vznikl r. 1837 u příležitosti padesátého výročí pražské premiéry opery "Don Giovanni" Mozartův Památník, první toho druhu na světě. Po slavnostním otevření 18. září 1837 byl  veřejnosti zpřístupněn v prostorách tehdejší c. k. univerzitní knihovny v Klementinu. Hudebniny byly umístěny ve dvou skleněných skříních a uprostřed nově pojmenovaného Mozartova sálu byla instalována na jeho busta.

Hlavní část sbírky dnes tvoří rukopisné i tištěné historické hudebniny, které obsahují více než 180 Mozartových skladeb. Tištěné hudebniny, mezi nimiž jsou i první vydání, pocházejí z produkce vídeňských a lipských nakladatelských domů z konce 18. a z první třetiny 19. století. Mezi nejcennější dokumenty této sbírky jsou čtyři dopisy psané rukou členů Mozartovy rodiny a samotným W. A. Mozartem. Památník dále uchovává listinné dokumenty, které mají vztah k životu a dílu W. A. Mozarta, k jeho pobytům v Praze i k vlastnímu založení Památníku.

Dnes je soubor Mozartova Památníku součástí Hudebního oddělení Národní knihovny ČR a je přístupný badatelům. Je využíván k badatelským účelům jako důležitý soubor pramenů např. k posouzení autenticity Mozartových děl, jejich dobových úprav a zejména recepce Mozartova díla v první třetině 19. století. Stal se rovněž využívaným zdrojem informací při tvorbě nového kritického vydání děl W. A. Mozarta (Neue Mozart Ausgabe).

mozart-dopis-ukazka.jpg

Mozartův dopis otci Leopoldovi (ukázka). Paříž 20.července 1778, NK sign. M III 16c

Prezentace výstavy "Moji Pražané mě uctívají", která se konala v Zrcadlové kapli Klementina v r. 2006 u příležitosti 250. výročí narození W. A. Mozarta

mozart-busta.gif

Busta W. A. Mozarta v nadživotní velikosti od Emanuela Maxe (1837), nyní umístěná v předsálí Zrcadlové kaple, byla vytvořena pro Mozartův Památník. 


Zdroj:
VOIT, P. Pražské Klementinum 1990
Centrální evidence sbírek MK ČR

10.02.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube