Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Gutenbergovy tisky

Gutenbergovy tisky

První velkým dílem knihtisku je vydání Bible, které Johann Gutenberg dokončil v Mohuči asi roku 1454. Gutenbergova Bible je dnes nejdražší tištěnou knihou na světě. Až do počátku 19. století byl jeden z dochovaných exemplářů v českých sbírkách. Bohatě iluminovaný výtisk na pergamenu byl součástí empírové knihovny v Nostickém paláci na Malé Straně, kde dnes sídlí Ministerstvo kultury ČR. Za nejasných okolností se tehdy ztratil a dnes se jím pyšní Huntington Library v  kalifornském San Marinu, kterou založil železniční magnát a sběratel Henry E. Huntington. Jediným Gutenbergovým tiskem chovaným na našem území tak donedávna byl jeden list z Gutenbergovy Bible, který získala dnešní Národní knihovna po 2. světové válce (sign. 39 B 54). V roce 2005 byly ve františkánské knihovně v Chebu, kterou o tři roky později jako celek zakoupila Národní knihovna, objeveny dokonce dva exempláře jednolistového Gutenbergova tisku – tzv. 31řádkového odpustkového listu, vydaného na podzim 1454. Oba na pergamenu tištěné jednolisty byly rozřezány na menší části a využity knihvazači jako makulatura. V restaurátorském oddělení Národní knihovny byly vyjmuty a sestaveny do původní, byť neúplné podoby (sign. Cheb fragm. 147). Během odpustkové kampaně vyhlášené papežem Mikulášem V. shromažďovali pověření kněží peněžní milodary určené na obranu Kyperského království proti Turkům a dárcům vystavovali původně rukopisné odpustkové listiny, které je opravňovaly vyhledat si libovolného kněze, který jim po zpovědi udělí odpuštění trestů za spáchané hříchy. Vzhledem k obrovskému počtu těchto dokumentů připadl Gutenberg asi na myšlenku vytisknout pomocí svého vynálezu formulář listiny, do něhož by se příslušné údaje jen dopisovaly. Knihtisk tak záhy po svém vynalezení začal sloužit i potřebám byrokracie.


gutenberg1.jpg

Jednolistový zlomek z Gutenbergovy Bible, dokončené asi 1454.
Fond NK ČR Foto: Ivan Král


gutenberg2.jpg

Torzo formuláře odpustkového listu, vytištěného roku 1454 Johannem Gutenbergem.
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král

26.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube