Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy NK - výzkumné aktivity a projekty Výzkumné záměry 2010

Výzkumné záměry 2010

Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů

Doba řešení: 2004–2010
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://www.manuscriptorium.eu ; http://digit.nkp.cz

Poslední rok řešení výzkumného záměru byl dovršen zejména spuštěním finální verze digitální knihovny Manuscriptorium na základě testovacího mezinárodního provozu její betaverze. Manuscriptorium se stalo subagregátorem mezinárodního významu evropského portálu – digitální knihovny EUROPEANA. Celý systém Manuscriptoria byl zároveň optimalizován, a tím byl zvýšen uživatelský komfort při práci s ním. Z hlediska cílů tohoto výzkumného záměru tak vzniklo skutečně mezinárodní virtuální badatelské prostředí. Předností tohoto řešení je bezešvá agregace dat, která v tomto rozsahu nemá ve světě obdoby: jde o spolupráci s různými systémy digitálních knihoven a vzdálených úložišť v evropském měřítku. Svá data sdílí tímto způsobem v Manuscriptoriu téměř sto institucí z 21 zemí, přístupno je přes 255 tisíc záznamů a 40 120 plně digitalizovaných dokumentů, paralelně k tomu na 10 tisíc plných textů, z toho cca 470 českých. Pilotně byla ověřena práce s ontologiemi a s nezávislými tezaury. Uživatel má k dispozici značné možnosti personalizace svého prostředí: vytváření vlastních sbírek a vytváření vlastních dokumentů napříč digitálními knihovnami a úložišti.


Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů pro přístup k heterogenním informačním zdrojům a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné informační brány
Doba řešení: 2004–2010
Hlavní řešitel: Bohdana Stoklasová
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://www.jib.cz ; http://info.jib.cz ; http://www.ndk.cz

Původně velmi široký tematický záběr výzkumného záměru byl v roce 2010 zúžen na oblast, která je momentálně pro rozvoj NK ČR nejdůležitější: budování digitálních depozitních knihoven a archivace webu. V oblasti budování digitálních depozitních knihoven je velmi důležité nasazení pilotního systému pro přiřazování, správu a identifikaci digitálních dokumentů – resolveru URN:NBN. Jde o východisko pro další rozvoj, jehož cílem je národní systém URN:NBN pro různé instituce. Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti specifikace funkčních požadavků národního digitálního repozitáře a systému na dlouhodobou ochranu digitálních dat. V oblasti archivace webu je důležitým výsledkem finální nasazení SRU/SRW rozhraní pro vyhledávání nad fulltextovým indexem a jeho integrace s metavyhledávacími portály.


Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek
Doba řešení: 2005–2011
Hlavní řešitel: Jiří Vnouček (do dubna 2005), Magda Součková (duben–prosinec 2005), Jerzy Stankiewicz (2006 – květen 2010), Jan Novotný (červen 2010 – 2011)
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://www.nkp.cz/restauratori/index.htm

V oblasti výzkumu a vývoje preventivních opatření vedoucích k ochraně knihovních fondů byla v roce 2010 řešena problematika zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek. Krabice vyrobené ze tří typů obalových materiálů byly testovány na průnik oxidů siřičitého a dusičitého ve speciální klimatické komoře CTS. Míra zpomalovacích účinků atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na degradaci celulózových materiálů byla testována v rámci úkolu ukládání knih a dokumentů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu. Pro umělé stárnutí vzorků papíru podle normy ISO 5630/3 byla vytvořena speciální aparatura. V tematické části vymezené stanovením míry poškození písemných památek a výzkumem a vývojem konzervátorských metod vedoucích k jejich záchraně byl důraz kladen na metodiku dokumentace stavu poškození fondů při konzervátorských průzkumech. V rozsahu tohoto úkolu byly ošetřeny a do archivačního systému uloženy fotografické materiály z bývalého archivu negativů Oddělení reprografických služeb Státní knihovny ČSR. Dokumentace vzácných exemplářů je využívána pro exaktní komparaci fyzického stavu exemplářů z různých časových období. Pro zaznamenání údajů o správě historických exemplářů, pro popis fyzického stavu exemplářů a fotografické dokumentace bylo vytvořeno XML schéma podle metadatového standardu TEI P5 a dále zpracován návrh implementace databázové aplikace do systémového prostředí NK ČR. Během průzkumu filigránů byla ověřena metoda jejich použití při datování nejstarších českých tisků. Stejně jako v předchozích letech se aplikované metody průzkumu v rámci úkolu konzervace vzácných iluminovaných rukopisů opíraly o instrumentální analýzu barevné vrstvy, na vybraných rukopisech byla uplatněna též metoda obrazové analýzy s využitím diagnostického softwaru Lucia Forensic. Kolagenní historické materiály ošetřené konzervačními činidly prošly procesem umělého stárnutí ve zkušební komoře CTS s dávkovacím systémem plynů a následně byly testovány.

08.01.2013