Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy NK - výzkumné aktivity a projekty Výzkumné záměry 2011

Výzkumné záměry 2011

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek
Doba řešení: 2005–2011
Hlavní řešitel: Jiří Vnouček (do dubna 2005), Magda Součková (duben – prosinec 2005), Jerzy Stankiewicz (2006 – květen 2010), Jan Novotný (červen 2010 – 2011)
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

V oblasti výzkumu a vývoje preventivních opatření vedoucích k ochraně knihovních fondů byla v roce 2011 komplexně zpracována problematika zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek, byla testována ochranná funkce krabic proti změnám relativní vlhkosti a teploty okolního prostředí a zjišťována prostupnost materiálů, používaných na ochranné obaly, pro vzdušné polutanty. V tematické části vymezené stanovením míry poškození písemných památek a výzkumem a vývojem konzervátorských metod vedoucích k jejich záchraně byla v rozsahu úkolu Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů zpracována metodika průzkumu iluminací středověkých rukopisů. Průzkum je založen na zmapování malířské techniky iluminátora, poškození iluminací a analýze použitých materiálů. V oblasti Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy byl systematicky zpracováván souhrnný přehled a uvedena praktická hlediska dokumentace historických fondů. Restaurátorská dokumentace a fotografická dokumentace fyzického stavu exemplářů je při výběrové digitalizaci postupně začleňována do nově vytvořeného Restaurátorského Informačního Systému (ResIS). Při vývoji systému ResIS byl kladen důraz na zajištění vzájemné kompatibility dat jak uvnitř systému, tak i při výměně s jinými systémy. Metadatová interoperabilita je podporována nově vyvinutým XML schématem TEI_RESIS, které je plně kompatibilní s mezinárodním standardem TEI P5; toto schéma je pak implementováno do metadatového kontejneru METS. Zabezpečení dlouhodobé archivace a ochrany dat je jednou z předností systému ResIS. V oblasti konzervátorských průzkumů byl zpracován přehled moderních spektroskopických metod vizualizace filigránů a jejich potenciálního využití při datování nejstarších českých tisků. Filigrány byly zkoumány v tzv. Novém zákonu se signetem, jenž byl starší generací badatelů datován do roku 1475 a dlouho považován za druhý nejstarší domácí tisk. V rámci úkolu Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály byl zjišťován vliv dosud netestovaných, komerčně nabízených konzervačních přípravků na vazební kolagenní materiály a tyto přípravky byly porovnány s tradičními konzervačními činidly. Nakonzervované vzorky byly podrobeny přirozenému stárnutí a stárnutí plynnými polutanty (SO2 a NO2), které je charakterizováno změnou tahových vlastností, barevnosti a teploty smrštění nakonzervovaných materiálů.

V posledním roce realizace výzkumného záměru byl zorganizován jednodenní seminář Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011), který se uskutečnil dne 1. prosince 2011 v Zasedacím sále Národní knihovny ČR. Seminář byl prezentací výstupů výzkumného záměru. Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou publikovány v recenzovaném sborníku, kde jsou rozděleny do celkem osmi tematických okruhů výzkumného záměru.

26.04.2013
Archiv

2010

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube