Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Výběrová řízení v NK

Výběrová řízení v NK ČR

Informace k výběrovým řízením

  • Inzerát na obsazení pracovního místa uveřejňuje Národní knihovna ČR na svém webu a případně na vybraném pracovním portále.
  • V průběhu celého období, na které je vyhlášeno výběrové řízení, se vybírají z došlých reakcí na zveřejněný inzerát, splňující stanovené požadavky, nejvhodnější uchazeči; ti jsou následně oslovováni, nejpozději do tří týdnů od ukončení přijímání přihlášek, s pozváním na osobní pohovor.
  • Národní knihovna ČR podporuje rovné příležitosti.
  • Po realizaci osobních pohovorů, je-li vícero vhodných uchazečů, může být zrealizováno ještě jedno kolo osobních pohovorů.
  • Vybraný nejvhodnější uchazeč je kontaktován a jsou s ním domluveny podmínky přijetí; ostatním uchazečům, kteří prošli osobními pohovory, je zasláno e-mailem vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
  • Národní knihovna ČR může zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu; nemusí si vybrat k přijetí žádného z přihlášených uchazečů; nevrací uchazečům zaslané dokumenty a po ukončení výběrového řízení, nejdéle však jeden rok po jejich zaslání,  se tyto dokumenty skartují.

Národní knihovna ČR nabízí volná pracovní místa na pozici:

- knihovník ve službách (0,75 úvazku)

- systémový inženýr

- knihovník - správa fondů

- konzervátor - očista fondů

- pracovník v provozu

- knihovník ve studovnách

- produkční výstav

- knihovník - správa fondů (1)

19.07.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube