Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna Digitální knihovny

Digitální knihovny

Národní digitální knihovna

NDK obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století digitalizovaných v rámci projektu Národní digitální knihovny. Umožňuje též přístup k uživatelsky zajímavým a žádaným publikacím od r.1801 do současnosti a historickým dokumentům do roku 1801 včetně překladů plných textů.  Do NDK průběžně přibývají nově digitalizované dokumenty. Pro základní orientaci je k dispozici nápověda.

 

Kramerius verze 3

Obsahuje plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století zdigitalizovaných v rámci Národního programu Kramerius. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce. Tato digitální knihovna je již uzavřena a postupně probíhá převod digitalizovaných dokumentů z Krameria 3 do Národní digitální knihovny prostřednictvím projektu K3toK5.

 

Manuscriptorium - evropská digitální knihovna písemného kulturního dědictví
Digitální knihovna Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, prvotisky, raně novověké tisky, mapy a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje jsou dostupné v jednotném rozhraní, s kvalitním vyhledávacím systémem, množstvím virtuálních nástrojů a prezentačních modulů. Služba poskytuje snadný přístup k více než 360 tisícům popisných záznamů a 33 milionům digitalizovaných stran (130 tisíc digitalizovaných dokumentů) z asi 130 institucí, z nichž polovina je ze zahraničí (přes 20 zemí).

 

Webarchiv - archiv českého webu
Webarchiv se zaměřuje na archivaci národního webu jako na součást českého kulturního dědictví. Zabývá se archivací bohemikálních dokumentů zveřejněných na internetu – shromažďováním zdrojů, jejich archivací, dlouhodobou ochranou a zajištěním přístupu k těmto dokumentům. Akviziční politiku tvoří tři linie: archivace výběrová (sběr zdrojů na základě selekčních kritérií), tematická (kolekce zdrojů sledující témata, která rezonují v prostoru českého webu) a celoplošná ( automatický sběr obsahu na národní doméně).

10.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube