Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Národní knihovna a Úřad práce ČR

Národní knihovna a Úřad práce ČR

Národní knihovna ČR a Úřad práce ČR zahajují strategickou spolupráci, která výrazně podpoří digitální gramotnost Čechů. Bez digitálních kompetencí a průběžného vzdělávání bude pro lidi čím dál těžší najít dobrou práci, zlepšit vyhlídky na lepší výdělek i fungovat v každodenním životě. Ohrožující je to zejména pro zranitelnější skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy na rodičovské dovolené nebo senioři, kteří mohou být hendikepováni i při využívání rozšiřujících se digitálních služeb státu.

Trh práce se díky robotizaci, digitalizaci a umělé inteligenci velmi rychle mění. Ten, kdo se průběžně vzdělává a posiluje své digitální kompetence, má daleko větší šanci na udržení nebo získání dobré práce, včetně vyššího platu. Musíme udělat vše pro to, abychom přesvědčili co nejvíce Čechů, ať absolvují vzdělávací kurzy v této oblasti a neostýchají se využívat širokou paletu nástrojů, které jim náš stát v oblasti vzdělávání nabízí. Připomínám například náš online e-shop kurzů a rekvalifikací www.jsemvkurzu.cz, kde si každý může vybrat kurz a stát většinu jeho nákladů uhradí. A to i lidem, kteří jsou aktuálně zaměstnaní,“ upozorňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof na klíčový projekt Česka, který je financován evropskými fondy. Dosud se na kurzy prostřednictvím jsemvkurzu.cz přihlásilo přes 25 000 lidí. Největší zájem je o programátorské kurzy webových aplikací, online účetnictví, kurzy umělé inteligence, ale i získání základních dovedností obsluhy počítače.  „Zájem o kurzy slibně roste, chtěli bychom ale ještě přilákat více lidí starších 55 let,“ uzavírá Daniel Krištof. Lidé nad 55 let se zatím na digitálních kurzech prostřednictvím jsemvkurzu.cz podílejí jen 11 %, zatímco v populaci mají podíl 39 %.  Na digitální vzdělávání prostřednictvím Úřadu práce ČR je určeno zhruba 5,5 miliardy Kč z EU fondů.

Úřad práce proto přizval ke spolupráci další instituce, které mohou pomoci rozšířit digitální kurzy mezi potřebné skupiny obyvatel. Novou etapu digitálního vzdělávání v Česku startuje memorandum o spolupráci, které dnes slavnostně podepsali generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof a generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn. Stalo se tak po diskusi v rámci kulatého stolu, který pod názvem „Digitální vzdělávání – příležitost pro trh práce i perspektivní život (nejen) seniorů“ proběhl přímo v prostorách Národní knihovny ČR, a to za účasti špiček českých zaměstnavatelských svazů i odborů.

Cílem memoranda je zejména spolupráce obou institucí i sektorů, které zastupují, v postupném rozšiřování digitálních kompetencí široké veřejnosti. „Česká republika disponuje nejhustší sítí veřejných knihoven v celé Evropě tvořících jedinečnou infrastrukturu podporující různorodé oblasti celoživotního vzdělávání. Spojení s aktivitami Úřadu práce dodává možnostem vzdělávání další rozměr – jak obsahový, tak finanční,“ vysvětluje generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn. Národní knihovna například naváže na možnosti nově vyhlášeného programu DIGI pro firmu, který lze využívat i pro profesní vzdělávání knihovníků ve všech regionech. „Na základě inspirativních příkladů ze zahraničí chceme výrazně posílit vzdělávání odborných pracovníků knihoven, systematicky propagovat potřebu prohlubování digitální gramotnosti všech vrstev společnosti a informovat o rozsahu elektronických služeb státu. S nastupující technologickou revolucí spojenou s rozmachem umělé inteligence jednoznačně dojde ke změně dosavadních pracovních postupů v řadě povolání, včetně profese knihovníka. Platí přitom jednoznačná rovnice – pouze zkušený a schopný knihovník může být oporou nových potřeb veřejnosti. Vzdělání a vzdělávání tvoří základ naší budoucnosti a podnikat cílené kroky k utváření moderní vyspělé společnosti je jedním z určujících znaků každé aktivně smýšlející organizace,“ oceňuje ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn obsah uzavíraného memoranda.

Do podpory digitálního vzdělávání Čechů se na základě memoranda zapojí také Sdružení knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Asociace knihoven vysokých škol ČR a Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR.

Čím dál tím více se rozhodující sociální skupinou v Česku stávají senioři. Zatímco nyní mají lidé nad 65 let zhruba pětinový podíl na populaci, v polovině století to už bude skoro třetina. A pokud se nic nezmění, bude dle odhadů do 10 let odcházet do důchodu každý rok až o 70 000 lidí více, než bude absolventů. „Z našich mnohaletých zkušeností, z dat i příběhů mnoha konkrétních lidí plyne, jak důležité pro stát ale i pro další instituce je investovat do vzdělávání seniorů. Zkrátka se to vyplatí celé naší zemi, nejen ryze ekonomicky, ale i pro každodenní život. Teď se rozhoduje o tom, zda nejstarší občané, kterých neustále přibývá, budou mít přístup k digitálním službám státu,“ vysvětluje Jan Bartoš, ředitel vzdělávacího centra veřejně prospěšné společnosti Elpida, která se už přes 20 let zaměřuje na podporu seniorů.  Připomíná přitom důležitost nabídky částečných pracovních úvazků i motivace firem ze strany státu, aby se nebály využívat pracovní potenciál seniorů. „Za posledních 10 let se počet pracujících důchodců zdvojnásobil. Je naší povinností dělat vše pro to, aby měli šanci zůstat na trhu práce, cítili se začleněni a nebyli vyobcováni mimo stále důležitější digitální komunitu,“ říká Jan Bartoš.

Zásadní je ale také spolupráce s neziskovým a soukromým vzdělávacím sektorem. „Do roku 2030 naroste podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti, z 54 % na 90 %. Proto v Czechitas neustále pracujeme na našich kurzech a vzděláváme ženy. Tři čtvrtiny českých firem má problémy obsadit volné ICT pozice, což je největší nouze mezi evropskými zeměmi. Přitom žen v IT sektoru v Česku pracuje pouze 10 %, což mimochodem znamená také nejmenší podíl v Evropě. Studie dále ukazují, že zaměstnávat ženy je velmi důležité. Vyšší úsilí o odstranění rozdílů mezi muži a ženami v CEE by mohlo do roku 2030 uvolnit až 20 miliard EUR ročního HDP –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ téměř 8 % nárůst oproti scénáři, kdy by se situace nezměnila. Navíc nám naše data říkají, že každá rekvalifikovaná žena přináší 114 tisíc Kč ročně do státního rozpočtu,“ říká Dita Formánková, zakladatelka a členka správní rady organizace Czechitas.

Potřebu podpory digitálního a celoživotního vzdělávání českého obyvatelstva v rámci kulatého stolu osobně podpořily také špičky českých zaměstnavatelských svazů a odborů: Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR a Josef Středula, předseda ČMKOS  a Bohdan Wojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

O podporu vzdělávání svých zaměstnanců v rámci programu NPO – DIGI pro firmu lze požádat on-line v aplikaci. Podrobnosti k programu najdete zde >>

Několik čísel k digitálnímu vzdělávání a trhu práce:

  • 25 579 lidí vstoupilo do kurzů v rámci e-shopu jsemvkurzu.cz (k 16. 6. 2024)
  • 18 150 lidí již kurzy díky e-shopu jsemvkurzu.cz absolvovalo (k 16. 6. 2024)
  • 869 zaměstnanců z celkem 146 firem  požádalo o školení v rámci programu DIGI pro firmu (k 16. 6. 2024)
  • 75 % podniků z ICT oboru má v ČR potíže obsadit volné ICT pozice
  • 10 % je podíl žen mezi ICT odborníky ČR, což je nejméně  v Evropě
  • 1 milion Čechů je tzv. digitálně vyloučených, 700 tisíc je digitálně ohrožených a 40 % populace nemá dostatečné digitální dovednosti
  • 6 000 knihoven funguje v ČR

Tisková zpráva - Prezentace - Videozáznam

04.07.2024, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube