Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuality 2016 Rada NK zahájila svou činnost

Rada NK zahájila svou činnost

V Klementinu proběhlo ustavující zasedání třináctičlenné Rady Národní knihovny České republiky, která se bude vyslovovat k zásadním koncepčním záměrům, jakými jsou například rekonstrukce Klementina, dostupnost fondů, digitalizace a další aktuální témata.

Členové nové Rady Národní knihovny České republiky jsou PhDr. V. Balík (AV ČR), Doc. Dr. Ing. M. Ďurovič (VŠCHT), Doc. Dr. Ing. J. Fajt, Ph.D. (NG), Prof. JUDr. V. Franz (AMU), Doc. M. Friedová, Ph.D. (FF UK), Prof. PhDr. J. Gabrielová, CSc. (FF UK), Prof. PhDr. H. Gladková, CSc.  (FF UK), Prof. PhDr. T. Halík, ThD., Mgr. Václav Jehlička (UC Telč), Prof. PhDr. T. Kubíček, Ph.D. (MZK), Prof. Ing. P. Konvalinka, CSc. (ČVUT), PhDr. M. MacDonagh Pajerová (UNY Prague), Prof. RNDr. L. Matyska, CSc. (MU).

Rada je poradním orgánem generálního ředitele Národní knihovny České republiky (NK ČR). Pověřen řízením NK ČR je od loňského dubna PhDr. Petr Kroupa. Rada se bude vyslovovat k zásadním koncepčním záměrům, a to v oblasti dostupnosti jejích fondů pro odbornou i laickou veřejnost, digitalizaci, rekonstrukci Klementina a rozmístění pracovišť. „Národní knihovna je něco jako velmi složitý živý organismus. Při řízení takové instituce musíte přihlížet nejen k zaměstnancům, uživatelům, řadě navazujících služeb a pracovišť, ale také k historické hodnotě jejího sídla, tedy Klementina. Proto jsem založil Radu Národní knihovny, která je složena z nejvýznamnějších odborníků, a jsem velmi rád, že všichni pozvání přijali a budeme se tak moci pravidelně potkávat a probírat vývoj a dění v Národní knihovně,“ řekl Petr Kroupa. V květnu si Rada zvolí předsedu a další orgány.

22.01.2017, HOLAN