Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Registrace občanů členských států EU

Registrace občanů členských států EU

 • Od 1. 5. 2022 Národní knihovna ČR v rámci experimentálního provozu upravuje podmínky pro registraci občanů členských států EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska starších 18 let.

 • Oprávnění k absenčním výpůjčním službám bude občanům zmíněných států starším 18 let uděleno na základě jejich usazenosti v ČR.

 • Usazenost v ČR je možné doložit jedním z následujících způsobů:
  • registrací u Policie ČR - Služby cizinecké policie, tj. cestovní pas obsahuje razítko s adresou
  • potvrzením o přechodném pobytu vystaveným Ministerstvem vnitra; pokud na potvrzení není uvedena adresa v ČR, je možné ji doložit platnou a účinnou smlouvou zakládající právní titul k užívání prostoru k bydlení nebo dokladem o pracovněprávním vztahu v ČR
  • platnou a účinnou smlouvou zakládající právní titul k užívání prostoru k bydlení, tj.:
   • nájemní smlouvou k domu či bytu
   • podnájemní smlouvou k domu či bytu
   • smlouvou o ubytování na vysokoškolské koleji
  • dokladem o pracovněprávním vztahu v České republice
   • pracovní smlouvou
   • jmenováním podle § 33 ods. 3 zákoníku práce

 • Dokument dokládající usazenost v České republice musí kromě jména a příjmení registrovaného čtenáře obsahovat též jeho adresu v ČR. Tato adresa bude následně v rámci registrace uvedena jako kontaktní adresa registrovaného uživatele v České republice. Registrovaný uživatel je v takovém případě povinen uvést též adresu trvalého pobytu v zemi původu / domovském státě.
 • Pokud je platnost dokumentu dokládajícího usazenost v České republice časově omezena, může být tento dokument uznán pouze v případě, že je platný alespoň ještě jeden měsíc od data registrace. V takovém případě je registrovanému uživateli právo absenčních výpůjček přiznáno do doby expirace předloženého dokladu o usazenosti v ČR. Pokud registrovaný uživatel později nedoloží nový doklad o usazenosti v ČR, bude oprávněn využívat do konce aktuální registračního období pouze prezenční služby. Nový doklad o usazenosti v ČR je možné předložit kdykoliv v průběhu registračního období.

 • Upravené podmínky budou zkušebně uplatňovány po dobu minimálně 3 měsíců, resp. do odvolání.

 • Experimentální provoz je realizován nad rámec aktuálně platného Knihovního řádu NK ČR (část sedmá, Absenční půjčování, bod 1). Podmínky registrace občanů ČR, kteří při registraci předloží platný občanský průkaz s adresou trvalého pobytu, se nemění.

 • Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se dle Knihovního řádu.

29.05.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube